Grāmata Zoar – pavadonis garīgajā pasaulē

Grāmata Zoar izklāsta tikai par saiknēm starp visaptverošās sistēmas elementiem. Bezgalības Malhut, kas ietver sevī visu Bezgalības pasauli, pateicoties tiešās gaismas izplatīšanās četrām stadijām, pēc nolaišanās lejup, paredz mums darbu augstākajā sistēmā – pasaulēs, kurās mājo patiesais radījums – dvēsele.

Šī dvēsele ir sašķelta un tai ir jāveic sava augšupeja, mērojot pasauļu pakāpienus, jāsavienojas ar tām un tad pasaules kopā ar dvēseli atgriežas pie vienotās AVAJa, pie četrām gaismas stadijām.

Grāmata Zoar tāpat kā citi kabalistiskie avoti apraksta to, ko cilvēks sasniedz un sasniedz viņš atbilstoši savam garīgajam darbam. Kabalisti raksta tikai to, ko savā ceļā atklāj.

Mūsu pasaules zinātnēs, piemēram, fizikā, ir grāmatas, kas apraksta likumus, tā ir mācību grāmatas. Un ir populārzinātniskās grāmatas, kuras stāsta par fizikas vēsturi: kā tika veikti tie vai citi atklājumi, kā vienu likumu atklāšana pēc gadsimtiem palīdzēja citu likumu atklāšanai utt. Lasot tādas grāmatas, mēs burtiski izejam šo zinātnieku atklājumu taku, kuri zinātnes attīstības ceļā arvien vairāk atklāja dabas likumus.

Kabalistiskās grāmatas ir sarakstītas divos virzienos. Viens virziens – no augšienes uz leju, sākot no Bezgalības gaismas, kā raksta Ari: „ Zini, ka pirms radīšanas sākuma bija tikai augstākā, visu ar sevi aizpildoša gaisma”. Taču šo ceļu nav atklājis cilvēks, tas ir radīšanas procesa apraksts un radījuma formēšanās, no brīža, kad tas radās no savas augstākās saknes, no stāvokļa, kas no mums atrodas vistālāk.

Un ir grāmatas, kuras sarakstītas citā virzienā – no lejas uz augšieni, tā, kā mēs to pakāpeniski sasniedzam. Tā raksta Rabašs savos rakstos, pakāpeniski ievedot mūs garīgajā pasaulē, vēloties virzīt mūs un priekšu arvien vairāk un vairāk, gluži kā pacietīgs vectētiņš apmāca savu mazdēlu: „Izdarīsim tā un tagad, lūk, tā…” Viņš burtiski kopā ar mums atklāj garīgo pasauli, skaidrojot mums mūsu attīstības etapus, izzināšanas etapus saskaņā ar to attīstības pakāpēm.

Grāmata Zoar sevī ietver šīs divas tendences. No vienas puses, jebkurā vietā autori mums soli pa solim apraksta, kā sasniegt atklāsmi. No otras puses, viņi uzreiz mums paskaidro, no kurienes nāk šī atklāsme un kādēļ. Tāpat kā pavadonis, kurš mani pavada ceļā un saka: „Pavirzīsimies soli uz priekšu un tu sāksi saprast, kas tur ir un kas mums vēl ir jāatklāj”.

Zoar mani pavada uz katra soļa, jau iepriekš nedaudz paskaidrojot, kas man ir jāsasniedz, ko gaidīt. Man ir jāsper solis uz priekšu, nezināmajā, taču Zoar jau iepriekš man stāsta, kas un kā tur notiks.

Pateicoties tam, Grāmata Zoar īpaši atšķiras no citām kabalistiskajām grāmatām, kuras ir sarakstītas tiem, kuri jau sasnieguši garīgās pasaules. Pat „Desmit Sefirot Mācība” , kuru mēs mācāmies, nepaskaidro mums, kā raidīt augšup MAN, bet apraksta procesus, kuri notiek garīgajos parcufos. Turpretī Grāmata Zoar ir rakstīta arī mums.

No nodarbības: no Grāmatas Zoar, Priekšvārds, 16.11. 2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: