Aplis – izlabotas sabiedrības eksistences forma

Jautājums: Kas ir nepieciešams praktiskai apvienošanās metodikas realizācijai?

Atbilde: Nepieciešamas studijas un praktiski apvienošanās vingrinājumi, semināri, apaļie galdi, kas virza uz cilvēku vienotību. Mums jāsajūt, ka ir iespējams atklāt starp mums mūs savienojošo spēku. Metodikas būtība ir vienkārša: jāapsēžas apļos un jārunā par savienošanos, par tās iemeslu, par mūsu tautas eksistences mērķi, par to, kas mēs esam. Apvienošanās mūs paceļ virs mūsu pašreizējā stāvokļa. Tādas apspriešanas laikā mēs piepeši atklājam, kā šādā aplī rodas kāds spēks, siltums, kopīga sajūta, kas mūs savieno kopā.

Piepeši mēs jūtam, ka esam viens otram tuvi un esam viens no otra atkarīgi, gluži kā ģimenē un pat vairāk. Pastāv kāds pavediens, kas iekšēji mani savieno ar tevi, bet tevi ar mani. Un tādi pavedieni izstiepjas starp visiem. Šis iekšējais saistošais tīkls sniedz mums neparastus pārdzīvojumus un jaunas dzīves sajūtu, šajā dzīvē mēs esam savienoti vienā veselumā.

Šī saikne mūs paceļ īpašā cēlā stavoklī. Mēs velēsimies tajā palikt, saglabāt šo garu, kas ļauj mums pacelties virs šīs dzīves. Visa šī dzīve iegūst jaunas nokrāsas. Kabalas zinātne mums izskaidro, kā sasniegt tādu apvienošanos, lai mūsu vienotības spēkā sajustu augstāko sastāvdaļu, kas mūsu pasaulē spēj mainīt visu.

Ja mēs papūlēsimies atklāt starp mums šo vienotības spēku, tad atklāsim augstāko spēku, kas gatavs izdziedēt visas mūsu nepatikšanas un problēmas personīgajā un sabiedrības dzīvē, ekonomikā, politikā, savest kārtībā visu pasauli.

Mēs sāksim šo vienotības spēku izstarot visā pasaulē, un tā mainīs savu attieksmi pret mums. Tieši to visas tautas gaida no ebreju tautas. Kā pierādījumu var minēt daudzus ebreju un antisemītu viedo izteicienus.

Tātad nekas vairāk nav nepieciešams, izņemot apvienošanos. Un kabalai, kas pati par sevi arī ir apvienošanās zinātne, mums tajā ir jāpalīdz. Tāpēc tā atklājas mūsdienās.

Mācīsimies, kā sasniegt visas sabiedrības apvienošanos. Praktiski, tas izpaužas darbā apļos un tādu pamatjautājumu izzināšanā: „Kas ir cilvēks? Kas ir savienošanās? Kādā veidā mēs virzāmies uz priekšu? Kāds ir radījuma mērķis? Kāda ir Izraēlas tautas misija attiecībā pret pārējām tautām? Kur slēpjas antisemītisma celonis? Kā izdziedēt visu kopējo egoismu un katrā personīgi, kā izlabot visu ļaunumu pasaulē?”

To visu cilvēki iemācīsies šajos apļos, kopā noskaidros un atklās vienotības spēku, kas izārstēs visu ļaunumu. Tam ir jākļūst par Izraēlas tautas pastāvīgu darbu, mūsu starptautisko misiju, līdz sasniegsim pilnīgu savienošanos.

Katru dienu, pat dažas reizes dienā, cilvēkam ir jāpiedalās šādā apspriešanā aplī – cik vien iespējams. Ir daudz bezdarbnieku, kuriem ir brīvs laiks. Un tādas apspriešanas var veikt darba vietās, skolās, televīzijā tiem, kas palikuši mājās.

Aplis, kurā cilvēki apspriež visas savas attiecības, kļūs par izlabotas sabiedrības eksistences formu: bērnudārzā, skolā, darbā, pensionāru vidū. Visa tauta mācīsies, kā pildīt savus pienākumus pret citām tautām: izlabot, apvienot sevi vienā tautā un demonstrēt piemēru visai pasaulei.

Tad visas tauta acumirklī mainīs savu attieksmi pret Izraēlu un ebreju tautu, un mēs patiešām parvērtīsimies „gaismas nesējos pasaules tautām” – „dieva kalpu valstību un svēto tautu”. Mēs kļūsim par visas pasaules skolotājiem.

No 430. sarunas par jauno dzīvi, 02.09.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: