Atklāt sevī Radītāju

Kongress Toronto, saruna maltītes laikā.

Jautājums: Kā jūs izprotat, kas ir Radītājs?

Atbilde: Nav iespējams izprast Radītāju.

Mēs esam vēlmes. Tāpēc tas, ko mēs jūtam, mēs varam saprast atbilstoši tam, kā mēs izjūtam un apzināmies savas vēlmes. Vēlme ir primāra. Pēc tam jau saprāts uztver, domā un novērtē to, ko sajūt.

Tādējādi izzināt Radītāju, Viņu nesajūtot, nav iespējams. Turklāt Radītāja sajušana ir tikai mūsu savstarpējās saiknes sajūta. Mēs uztveram Viņu kā pareizo saikni starp mums, jo Viņš ir „bo-u-re” (Bore), tas ir, „atnāc un ieraugi”.

Ārpus manis nav Radītāja Pareizi atjaunotā saikne starp mums sniedz izpratni par to, kas manī ir un tiek dēvēts par Radītāju. Es to neizjūtu, nesaprotu un nezinu. Tas ir kaut kas, Acmuto – mans pirmavots. Es varu sevī to sajust tikai atbilstoši tam, cik lielā mērā līdzinos šim avotam. Taču es sajūtu nevis šo avotu, bet savas izlabotās īpašības, kas līdzinās šim avotam un es tās dēvēju par „Radītāju”.

Bāls Sulams sniedz piemēru par elektrību. Mēs nezinām, kas tas ir, bet redzam un jūtam tikai tās izpausmes: rādītājs novirzās, kaut kas mirgo, dzesē utt. Taču, kas tas ir patiesībā? Kāda neizprotama enerģija. Viss, ko mēs vēlamies satvert, sajust, redzēt vai izmērīt, ir izpausmes matērijā, nevis pats avots, tas ir, jau izmainītā matērija.

Tāpēc Radītājs tiek dēvēts Bore (atnāc, ieraugi). Tas ir mūsos.

Jautājums: Tādā gadījumā, kā mēs varam personificēt Viņa varu?

Atbilde: Nekādā gadījumā nevajag personificēt un nevajag radīt jebkādu tēlu! Tā ir lielākā kļūda. Līdz ar to jūs momentāni nolaižaties līdz elku pielūgsmes līmenim un strādājat nevis ar to, lai sevi izlabotu, bet ar to, lai radītu kādu materiālu veidolu un pazemīgi to pielūgtu.

No sarunas pie maltītes galda Toronto, 04.08.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: