Radītājs ir nemainīgs, maināmies mēs

Un Mozus steigšus palocījās un noliecās līdz zemei un sacīja: “Ja es esmu atradis labvēlību Tavās acīs, mans Kungs, lūdzams, nāc jel kopā ar mums, kaut gan spītīga ir šī tauta; un piedod mums mūsu noziegumus un grēkus un dari mūs par Savu īpašumu.”

Tad Viņš sacīja: “Redzi, Es esmu tas, kas noslēdz derību, un Savas tautas priekšā Es darīšu brīnumus, kādi nav notikuši nekur visā zemes virsū un nevienā tautā, ka visa tauta, kuras vidū tu atrodies, redz Tā Kunga darbus, jo vareni būs tie darbi, kurus Es tavā vidū darīšu. Ņem to vērā, ko Es tev šodien pavēlu (Tora, „Iziešana“, „Ki Tisa“, 34:8-34-11)

Radītājs ir likums, absolūta, ideāla, nemainīga īpašība, kas katrā pakāpē attiecībā pret cilvēku izpaužas pilnīgi citādi. Iepriekšējā pakāpē Viņš saka: „Es neiešu ar jums, jo ceļā Es baidos jūs iznīcināt”, nākamajā pakāpē saka: „Esmu gatavs iet ar jums un vest jūs uz priekšu”. Viss ir atkarīgs no tā, kādā pakāpē cilvēks atrodas. Radītājs ir nemainīgs, maināmies mēs.

Tāpēc vārdi „…Savas tautas priekšā Es darīšu brīnumus, kādi nav notikuši nekur visā zemes virsū un nevienā tautā” nozīmē, ka „tajā īpašībā, kurā jūs patlaban atrodaties, Es varu būt jau jūsu vidū un veikt ar jums jebkādas darbības”.

Nākamajā pakāpē notiek kārtējā iegrimšana egoismā, lai to atklātu un no jauna apgūtu, no jauna lūgtu, no jauna ielaistu sevī Mozu. Katrā pakāpē – tas pats. Viss ir ļoti precīzi ir graduēts, jo katras daļas izlabošana var notikt tikai tādā veidā.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 16.09.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: