Sašķeltā pasaule

Patlaban mēs atklājam sašķeltu pasauli. Citādi sakot, mūsu pasaulē savā egoismā esam nonākuši pie paša bezdibeņa. Ja atklāsies vēl dziļāks slānis, mēs vairs nespēsim no turienes vairs izrauties. Tāpēc, ka mūs tur gaida patiešām drausmīgi stāvokļi, kuros zaudējam cilvēcisko būtību.

Pravieši sacīja, ka tamlīdzīgs ir iespējams, ja mērot ceļu, kurā viss notiek savā laikā. Tanahā (Tora, Pravieši, Svētie Raksti) aprakstīts tieši tas ceļš, kurš mūs gaida, ja mēs “nesadarbojamies”, ja neņemam vērā tā norādījumus. Starp citu Pravieši raksta par briesmīgām, sirdi stindzinošām katastrofām.

Bāls Sulams tāpat norāda, ka sliktākajā gadījumā sāksies Trešais un Ceturtais pasaules karš. Lai gan šķiet, kas paliks pēc Trešā pasaules kara, ja visa pasaule jau kļuvusi par globālo ciematu,  „piebāztu” ar masu iznīcināšanas ieročiem?

Kur tad slēpjas pagrimuma jēga, kuru šodien pārdzīvojam? Patiesībā tas noved mūs pie tādas tumsas, ka lai to izlabotu, mums nepieciešama vislielākā gaisma.

Taču, kādā veidā tumsa un gaisma var būt savstarpēji saistītas?

Tam, protams, vidū nepieciešama grupa, skolotājs un pirmavoti. Taču kaut kas vēl joprojām pietrūkst.

Šeit mums palīgā nāk Bāla Sulama komentārs „Sulam”, kas uzrakstīts Zoar Grāmatai. Tas demonstrē grupai, visiem, kas vēlas, saikni ar gaismu. Bāls Sulams apraksta mūsu iekšējo stāvokli līdzās ārējam, kurš aprakstīts Zoar Grāmatā. Rezultātā vienu ar otru mēs varam saistīt divas pasaules: uztveres iekšējās detaļas ar ārējām ainām. Tas ļauj mums pietuvināties tekstam, neaizmirstot, ka tas mūs savieno ar garīgo un vēsta par to, kas ir mūsos. Palēnām šī sapratne cilvēkā sāk izpausties.

Tātad mēs vienlīdz nespējam iztikt bez Zoar Grāmatas un bez komentāra „Sulam”, jo tieši abi kopā tie mūs saista ar vislielāko gaismu, kas spēj izlabot visu cilvēcisko egoismu.

Patiesībā Zoar Grāmata spēj daudz vairāk. Tāpēc, ka mūsu pasaulē, visos savos egoistiskajos dziļumos, mēs paužam ne garīgo, bet tikai „dzīvniecisko” vēlmi. Turklāt pēc tam, mērojot garīgos pakāpienus, ikreiz atklājam arvien dziļākas vēlmes. Šī pasaule atrodas visu pasauļu centrālajā punktā un lai paceltos augšup, vispirms ir jānolaižas lejup. Tad, lūk, Zoar Grāmata paredzēta tiem augstajiem pakāpieniem, kurus nosaka kritums lejup. Turklāt šī pasaule salīdzinājumā ar tām pasaulēm ir smilšu graudiņš.

No nodarbības: no „Raksta Zoar Grāmatas nobeigumam”, 23.12.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed