Kas izaicinās zinātni piekrist kabalai?

Jautājums: Kas izaicinās zinātni piekrist kabalai?

Atbilde: Neatrisināmās pretrunas, kuras bez ievadīšanas kabalistisko postulātu zinātnē, nekādā veidā neatrisināsies. Zinātne sāks „noskārst”, domāt, ka jāpastāv spēku sistēmai, kas pretēja mūsu būtībai, ka, pretstatā mūsu pasaulei, kurai piemīt saņemšanas daba, ir jāeksistē antipasaulei ar atdeves dabu.

Zinātnes sevišķums ir tajā aspektā, ka tā uzskata, ka dabā visu vada vienota likumu sistēma, tas ir, vienots spēks un šajā kodeksā nav nekādu pretrunu, proti, tā ir integrāla sistēma. Turpretī, ja mūsu zinībās rodas pretrunas, tas nozīmē mūsu zināšanu trūkuma sekas.

Dabā nav pretrunu,  proti, ir absolūta vienotība. Šī ticība, ka pastāv dabas vienotība, vienmēr virzīja zinātni uz priekšu un tāpēc visas pretrunas, kas radās, tika atrisinātas. Tātad zinātne attīstās uz saprātīga loģiska fundamenta, un tai ir visas iespējas nonākt pie robežas ar viņpasauli. Un tālāk aiz sevis to vedīs kabala.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: