Apslēpts, sakarā ar to, ka nav vairs vajadzīgs

Bāls Sulams „Vienas pakāpes atklāsme un divu apslēptība”: Dažas kabalas zinātnes nodaļas slēptas tāpēc, ka tās nav nepieciešamas un to atklāšana nesniegs nekādu labumu.

Saprotams, ka runa iet ne par iespējamo zaudējumu, bet par izpratnes skaidrību, kas ļauj pasargāties no nevajadzīgām lietām. Viedo acīs tās tiek uzskatītas par visbriesmīgāko postījumu ieroci.

Šis aizliegums attiecas pat ne tik daudz uz pašu kabalas zinātni kā uz cilvēkiem, kuri to var izmantot sliktu nolūku vadīti un rast sajukumu cilvēkiem, tā vietā, lai virzītu viņus uz mērķi.

Mūsu mērķis ir Radītāja atklāsme radījumiem šajā pasaulē caur izlabotām vēlmēm un īpašību līdzību. Taču daži mēģināja izmantot kabalu citiem mērķiem: noplicināja to līdz sausai sholastikai, „mainīja” pret amuletiem un citiem „brīnumlīdzekļiem”, ko iespējams izmantot tirdzniecībā utt.

Tāpēc nepieciešams kabalu norobežot un pasargāt cilvēkus no sajukuma, vai vienkārši izolējot šo zinātni no viņiem uz nepieciešamo laika periodu, vai atklājot tās autentisko būtību, kad pienāks laiks.

Šim nolūkam arī kalpo pieeja, kas definēta kā „nepieciešamības trūkums”. Būtībā, lai uzturētu maksimālu skaidrību, jāatklāj tikai tā daļa, kura cilvēkam ir nepieciešama, lai sevi izlabotu ceļā uz radīšanas mērķi. Nekas vairāk viņam nav jāzina.

Tātad, cilvēkam jāsaņem precīza instrukcija un precīzs zināšanu daudzums pareizas formas, sistēmas un pasniegšanas ietvaros – tā, lai viņš zinātu tikai to un tiektos tikai uz to, nenovirzoties pat par milimetru no sasniedzamā mērķa.

Sadaļa, kura nav nepieciešama, attiecas ne tikai uz to, kas rakstīts pirmavotos. Tos taču tāpat neviens nesaprot. Šeit akcents tiek likts uz pieeju attiecībā pret zināšanām, skolotāju un skolnieku, attiecībā pret raksturu un mācību organizāciju, visās tās šķautnēs. Tas ir milzīgs nosacījumu komplekss, pateicoties kuram veidojas garīgais Cilvēks. Viņam kā inkubatorā uztur ideālus rādītājus, nodrošina ar vairums nepieciešamajiem faktoriem un ja viņš nepārsniedz to darbības sfēras, tad attīstās pareizajā virzienā.

Pretējā gadījumā, ņemot vērā cilvēka būtību, viņš dažādos virzienos nogriežas no ceļa, tā vietā, lai turētu taisnu kursu…

No nodarbības: no raksta „Vienas pakāpes atklāsme un divu apslēptība”, 12.12.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed