Vēlmes noslēpums

Bāls Sulams „Dzirdētais” (Shamati), 3. raksts „Garīgās izzināšanas būtība”: Lai mēs spētu izzināt un saprast Viņa vēlmi, Radītājs mums ir devis tādus maņu orgānus, kuri, uztverot augstāko gaismu, izšķir tajā milzums sajūtu nianšu.

Gala rezultātā mēs izzinām to, ko dots mums izzināt. Kāpēc viss ir iekārtots tieši tādā veidā? Tas mums nav zināms.

Radītājs radīja kaut ko ar nosaukumu „vēlme baudīt”, kas saņem kādu „piepildījumu” un jutekliski uz to reaģē – „bauda”. Lūk, par šo vēlmes reakciju, kuru radījis Radītājs, arī iet runa. Tajā ir visa mūsu dzīve. Tie arī esam mēs.

Vēlmes īstenā būtība mums nav zināma. Ko tieši Radītājs radīja kā „kaut ko no nekā”? Kas ir šī būtība, kuru piepildot atmostas zināma reakcija, pārdzīvojums? Atbilžu nav. Mēs runājam tikai par to, kas noformēts un eksistē mūsu uztverē, taču neesam spējīgi šo jau noformējušos „kaut ko” salīdzināt ar šo „nekas”, no kura tas izceļas.

Katrā ziņā pagaidām neesam spējīgi. Turpretī nākotnē – kas zina. Tur, nesasniedzamā dziļumā, atrodas lietu būtība, šīs lietas rodas kā „kaut kas no esošā” un „kaut kas no nekā” – proti, kā piepildījums un vajadzība, trūkums pēc šī piepildījuma.

Savā vēlmē mēs izšķiram dažādas parādības. Šeit mums kā palīgs atnāk kabalas zinātne, kurā tiek studēta vēlme kā radījuma „materiāls” un šīs vēlmes reakcijas, kas tiek dēvētas par „piepildījumu”.

Piepildījums var būt pozitīvs vai negatīvs. No pozitīvā piepildījuma vēlme izjūt baudu, turpretī no negatīvā, proti, piepildījuma trūkuma, cieš. Tādā veidā tiek noteiktas vēlmes reakcijas.

Šīs lietas ir individuālas, tās korelējas ar noteiktu vēlmi un tiek novērtētas tās sajūtās, turpretī citas vēlmes jūt un nosaka šīs lietas pēc sava ieskata. Visi mērījumi un nosacījumi ir nosacīti tikai ar to konkrēto vēlmi, kurā izpaužas esošā parādība.

Tādējādi mēs nezinām, ko pauž saņemošā vēlme. Mums zināma tikai sajūta, kuru mēs izjūtam. Šo sajūtu mēs dēvējam par „dzīvi”, „dzīvības enerģiju”. Turpretī vēlme kā tāda paliek noslēpums. Viena lieta ir tas, ko tā vēlas, bet cita lieta – tas, kas tā patiešām ir pēc savas būtības…

No nodarbības: no grāmatas „Shamati”, 13.11.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: