Kabalas uzdevums

Jautājums: Kāpēc jūs daudz veltāt laiku tam, kas notiek pasaulē un sabiedrībā? Vai tas arī attiecas uz kabalu? Kabala taču apraksta augstāko pasauli, nevis mūsu pasaules sabiedrību?

Atbilde: Bāls Sulams rakstā „Kabalas zinātnes būtība” definē kabalu kā „Radītāja atklāšanas metodiku cilvēkiem mūsu pasaulē” – tas ir, viņiem atrodoties dabiskajā (egoistiskajā) attīstības līmenī. Tieši audzināt viņus līdz tādam saiknes līmenim starp viņiem (izlabot vienotās dvēseles sašķeltību, Ādama grēkā krišanu), lai viņos atklātos Radītājs, ir kabalas misija un uzdevums.

Tas tiek realizēts ar integrālās izglītības un audzināšanas palīdzību, lai varētu savienot cilvēkus vienā veselumā, it kā visi būtu vienā laivā, savstarpējā galvojumā (arvut). Tas ir katra cilvēka iekšējais darbs ar sevi, kas tiek īstenots kolektīvā. Tieši tāpēc kabala tiek dēvēta par iekšējo Toru vai Patieso Toru. Turklāt Tora ir zāles pret egoismu, kā sacīts: „Es radīju ļauno sākotni un iedevu Toru tās ārstēšanai”.

Tāpēc kabala atklājas tieši mūsdienās – lai realizētu pasaules garīgo projektu – cilvēka ļaunās sākotnes izlabošanu. Atbilstoši egoisma labošanai, tā izlabotajā daļā, egoisma, nemotivēta naida vietā cilvēks sāk sajust „atdeves un mīlestības īpašību attieksmē pret tuvāko, „tajā viņš sajūt augstāko eksistenci, augstāko pasauli, līdz ar to – augstāko vadošo, labojošo un piepildošo spēku – Radītāju.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: