Kādu ieguldījumu garīgajā sistēmā veicis Bāls Sulams?

Bāls Sulams „Viens bauslis”: Mani priekšgājēji izvēlējās individuālo ceļu, bet es izvēlējos kopīgo ceļu, par cik tas, pēc manām domām, vairāk piemērots, lai Dievišķo ietērptu mūžīgo burtu savienojumā, kuri nekad nemainīsies. Es nolēmu sīki izskaidrot visas garīgās detaļas un to kombinācijas, kuru vienīgais pamats un avots – saņemšanas šķīstības princips. Ņemot vērā, ka padaru skaidrākas garīgās detaļas, neietērpjot tās materiālās kombinācijās, tas būs ļoti noderīgi tālākai izzināšanai. Un šī zinātne tiek dēvēta par autentisko gudrību.

Cilvēks, kurš mēro īstenības ceļu, tikai pēc daudzām likstām un atklāsmēm, kas sastopamas ceļā, sāk apzināties, kādas izmaiņas šajā ceļā veicis Bāls Sulams. Mums šķiet, ka viņš vienkārši uzrakstīja jaunus tekstus, taču patiesībā runa iet par izmaiņām pašā sistēmā.

Praktiski ikviens kabalists veic izmaiņas sistēmā ar savu labošanās pakāpi, pieliekot klāt ko jaunu. Tas nozīmē „noskaidrot” sistēmu kopumā un detaļās, vienā vai citā veidā. Lietas būtība nenosaka, ka garīgā pasaule būtu jāapraksta ar tādiem un tādiem vārdiem vai tādā un tādā stilā. Nē, Bāls Sulams sakārtoja sistēmu un pievienoja tajā tādus komponentus, lai cilvēks, kurš virzās, mērojot ceļu, varētu tos izmantot, pastāvīgi saņemot atbalstu, palīdzību, paātrinājumu un tādā veidā turpinātu virzīties tālāk.

Pie tam analīze, noskaidrošana tiek veikta gan atsevišķās detaļās, gan arī kopumā un pieņem skaidrākas formas, kas nepieciešamas, lai virzītos uz priekšu radījuma mērķa sasniegšanā augstākos tempos salīdzinājumā ar tiem, kādus sistēma nodrošināja iepriekš, pirms Bāls Sulams ieguldīja savas pūles, savus grozījumus.

Katrs kabalists kaut ko pievieno, katrs kaut ko sasniedz, un tas neattiecas uz vienkāršu grāmatas rakstniecību. „TES priekšvārdā” Bāls Sulams raksta par Talmūda viedajiem, kuri veica sistēmā šādus labojumus, lai, askētisma vietā, mēs varētu virzīties uz priekšu ar pielikto pūliņu un mācību palīdzību. Arī viņš pats veica šādu labošanos, pateicoties kurai, mācību vietā, mēs varam arvien vairāk nodarboties ar mūsu savstarpējām darbībām: materiālu un metodikas izplatīšanu un apvienošanos.

Gaisma, kas atgriež pie Avota, vairāk ir atkarīga no darbiem, kas dēvēti par „Toras studēšanu”. Turklāt „studēt” Toru nozīmē mācīties atdeves darbības, mācīties īstenot tās tādā veidā, lai hohma gaisma ietērptos hasadim gaismā un tās kļūtu par dzīves „burtiem”. Tādā veidā Toras grāmatu cilvēks raksta savas sirds bauslības galdiņā un mēro savu ceļu.

Mēs mācāmies no „Dzīves grāmatas” – tajā dzīvojam, pārdzīvojam rīcībās un visus burtus paužam stāvokļu veidā, kas veļas pār mūsu vēlmēm/ tilpnēm. Bāls Sulams visu izkārtoja tā, ka, vadoties no savām personīgajām rīcībām, mēs iegūstam zināšanas par sistēmu kopumā. Mēs it kā raudzītos lielā ekrānā, kas attēlo kopējo ainu un šī ekrāna stūrī atrodas mazs fragments no kādas šīs ainas daļas. Tāpat arī ķirurgs redz pacienta stāvokļa vispārējos datus un tai pat laikā uz maza monitora redz notiekošās operācijas konkrēto vietu.

Tādā veidā personīgi, individuāli virzoties uz priekšu, mēs vienlīdz gūstam iespaidus no kopējā procesa.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed