Tavās rokās radība, kas izjaukta rezerves daļās

Jautājums: Ko nozīmē būt par Radītāja partneri?

Atbilde: Sacīts, ka „Radītājs sāka radīšanas darbu, bet taisnie to pabeigs”. Mūsu uzdevums – paņemt visu, ko Viņš mums ir sagatavojis un pilnībā salikt kopā šo lego, visu puzli, atjaunojot Viņa sākotnēji radīto ainu. Tādā veidā mēs kļūstam Radītāja partneri.

Mēs saliekam kopā viņa radību, taču it kā atgriezeniskā formā. Savienojot visas radības daļas kopā, katrā detaļā mēs atklājam, no kurienes tā cēlusies un kāpēc radīta tieši tādā veidā, kādā veidā tā savienojas ar visām pārējām daļām, kas jādara, lai savienotos ar citām.

It kā mums priekšā atrastos izjauktas mašīnas rezerves daļu kalns, kuras haotiski sajaukušās. Un mēs nezinām, ar ko lai iesāk un kā savienot vienu detaļu ar otru. Taču šajā kalnā ir viss nepieciešamais, nekas netrūkst, izņemot prasmi uzzināt: kāpēc viss ir radīts tādā veidā, ar kādu mērķi, kas ar to visu ir jādara, lai šis mehānisms sāktu darboties?

Kāds darbs šai mašīnai ir jāveic? Kādā veidā es pats esmu saistīts ar šo mašīnu? Es pārvēršos šīs mašīnas integrālajā daļā. Tajā atrodas visi nedzīvās, augu un dzīvnieciskās daļas komponenti, ar kuriem man vieglāk tikt galā un salikt kopā. Taču ir vēl cilvēciskā daļa, ar kuru man vispār nav saprotams, ko darīt un kā to būtu iespējams savienot kopā. Tas jau ir iespējams tikai ar Radītāja palīdzību.

Tādā veidā, strādājot ar šīs mašīnas samontēšanu, ar šī pužļa salikšanu, mēs izzinām Radītāja attieksmi pret mums. Mēs nekad neiepazīsim pašu Veidotāju, Viņa Būtību (Acmuto), bet iepazīsim tikai Viņa attieksmi pret mums, pret mūsu vēlmēm: Viņa programmu, Radīšanas nodomu, izzinot Viņu, vadoties no Viņa darbībām. Izzinot to, kā vēlme piepildās ar Hasadim gaismu un pēc tam ar Hohma gaismu, no Binas un Hohma mēs sasniedzam Keter, proti, Radīšanas nodomu.

Taču tas ir Radītāja nodoms attiecībā pret mums, nevis Viņš pats. Viņu pašu mēs neesam spējīgi izzināt. Vismaz, tā saka kabalisti. Mums nav zināms, kas notiek pēc tam, augstākajās pakāpēs, pēc Labošanās beigām.

No nodarbības: no grāmatas „Šamati” raksta, 25.06.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed