Līdzības indikators Radītājam

Tad Mozus sacīja tautai: “Nebīstaities, jo Dievs ir nācis, lai jūs pārbaudītu un lai jums būtu bijība Viņa priekšā, ka jūs negrēkotu.” (Tora, Iziešana, Itro, 20:17)

Bailes ir ļoti laba īpašība. Cilvēks saprot, ka nedrīkst Radītājam pienākt tuvāk un sargājas no tā, kā piemēram, iznākušais no cietuma zina, ka zagt ir slikti un apiet banku ar līkumu. Viņš zina, kādā attālumā viņam ir jāturas, lai pasargātu sevi no vilinājuma nozagt. Šeit par to arī tiek runāts, tāpēc ka cilvēkam vēl nav aizsargekrāna.

Tāpēc bailes ir vajadzīgas, un tas ir pareizi. Tikai garīgajā tās dēvē par „svētbijīgām trīsām”.

Svētbijīgas trīsas nozīmē pārkāpt līdzību ar Radītāju. Bez jebkāda soda – soda nav! Pats pārkāpums arī ir sods bez jebkādām sekām. Vienīgās sekas ir parkāpums. Citiem vārdiem, cilvēkam jāatrodas tādā morālā līmenī, kad nonākt stāvoklī, kurā viņš attālinās no Radītāja, tas ir, no atdeves, mīlestības īpašības, ir visbriesmīgākais sods. Svētbijīgas trīsas arī ir šīs sajūtas indikators.

Jautājums: Reiz jūs nodarbojāties ar cilvēka baiļu ārstniecību, jums ir tabula, kurā uzskaitīti 800 dažādu fobiju veidi. Kāpēc tiek uzskatīts, ka bailes ir slimība?

Atbilde: Esmu nodarbojies ar cilvēka iekšējo psiholoģisko stāvokļu ārstēšanu.

Garīgajā līmenī svētbijigas trīsas ir līdzsvara trūkuma rezultāts starp atdeves un saņemšanas īpašību. Turklāt cilvēkā tā ir tā pati sakne, tikai daudzkārt zemākā līmenī. Ārstēšanas metodikas mērķis bija līdzsvara sasniegšana, un tad bailes pazūd.

Diemžēl tradicionālā medicīna nodarbojas ar to, ka vienkārši apspiež baiļu sajūtu ar tabletēm: mazāk redzi  – labāk guli. Turpretī šeit ir savādāk. Šeit tu nevis iemidzini cilvēku, bet viņu līdzsvaro.

No TV raidījuma „Grāmatu grāmatas noslēpumi”, 04.03.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: