Es „redzēju skaņas”

Un visa tauta redzēja pērkonu, zibeņus un dzirdēja bazūņu skaņas un redzēja kalnu kūpam. Tad tauta, to redzēdama, bēga un nostājās iztālēm. Un ļaudis sacīja Mozum: “Runā tu uz mums, mēs tev klausīsim, bet lai Dievs nerunā uz mums, citādi mēs mirsim.” (Tora, Iziešana, Itro, 20:18-20:19)

Jautājums: Ko nozīmē „redzēju skaņas”?

Atbilde: Mēs visu uztveram caur Binas īpašību. Bina ir dzirde, un tāpēc skaņas mēs uztveram ar dzirdi. Taču, kad Binas īpašībā vēl atrodas arī Hohma gaisma, dzīvības gaisma, tad tajā izlaužas redze, redzējums.

Ir pravieši, kuri saka: „Es dzirdēju” un ir pravieši, kuri saka: „Es redzēju”. Tie jau pievelk dzīvības gaismu, viņi atrodas tuvāk Radītājam. Tāpēc Radītāja atklāsme ir augstākā pakāpe: nevis vienkārši dzirdēt, bet redzēt. Tie ir divi izpratnes līmeņi. Taču šeit runa iet nevis par materiālo redzējumu, bet iekšējo apceri.

Jautājums: Iespējams, ka radio un televīzija arī izveidoti atbilstoši šādiem stāvokļiem?

Atbilde: Sākumā mēs atklājām zemāko saiknes līmeni – caur dzirdi, caur virvi, pēc tam caur elektrību, pa vadiem un pēc tam jau ar radioviļņiem. Taču, kamēr nonācām pie televīzijas, pagāja zināms laiks.

Turpretī patlaban redzēšana aizvieto gan lasīšanu, gan dzirdi, gan visu citu, kas vien iespējams. Tas liecina par to, ka lielāko informācijas daudzumu mūsu pasaulē, vairāk kā 90 procentus, mēs saņemam caur redzi. Tāpat norisinās arī garīgajā, tāpēc ka Hasadim gaisma (Binas gaisma) ir tikai vienīgi pamatne zem Hohma gaismas.

Radītājs ir Hohma gaisma. Žēlsirdības gaisma tikai ietērpj hohma gaismu. Tajā pakāpē, kādā radījums vēlas līdzināties Viņam, tas saņem Hasadim gaismu. Proti, mēs gatavojam tilpni, turpretī gaisma tajā jau ienāk.

No TV pārraides „Grāmatu grāmatas noslēpumi”, 04.03.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed