Pārkāpt sarkano līniju

Bāls Sulams „Priekšvārds Zoar Grāmatai”, 19. p.: Visas pasaules ciešanas atklājas mūsu acu skatam, lai mudinātu mūs atcelt egoismu un sasniegt altruistisko vēlmi visā tās pilnībā.

Mēs atrodamies šīs pasaules „būrī”, šī pasaule ir vienas ciešanas. No otras puses, visi 125 garīgie pakāpieni, kuros strādājot trīs līnijās, mēs pakāpeniski iegūstam altruistisko nolūku (lišma), atklāj mums Labo un labu Darošo.

Tādējādi garīgajā nozīmē mūsu stāvoklis, mūsu pasaule vispār nepastāv. „Pastāvēšana”, autentiska eksistence, nozīmē līdzību Radītājam, nolūks atdeves dēļ. Tad, kad mēs atcelsim mūsu pasaules robežu, pacelsimies virs tās, tad arī ienāksim Labā un labu Darošā realitātē.

Protams, šis darbs saistīts ar daudziem nepatīkamiem „pārsteigumiem”. Reizi pēc reizes mēs piepeši atklājam sevī arvien sliktāko, tikai tāpēc, lai mēs varētu tūdaļ izlabot ļaunumu. Visa ceļa garumā mēs labojam sašķeltās tilpnes.

Un otrādi, šajā pasaulē mēs neko nelabojam, bet izejam priekšdarbu periodu. Tikai pēc tam, uzsākot īsto labošanos, mēs sapratīsim, kāpēc, ar kādu nolūku un kādā veidā viss realizējas. Turklāt sapratīsim ne ar mūsu tagadējo prātu – tur aprēķini tiek veikti otrādi…

No nodarbības: no „Priekšvārda Zoar Grāmatai”, 12.03.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: