Sākumā – nepieciešamības apzināšanās

Cilvēce nevar pāriet uz nākotni, iekāms netiks izjaukts vecais.

Daudz no vecā izjūk pats – ģimene, kultūra u.c., taču tas, kas ir izdevīgi valdošai elitei, pats neaiziet un noturas, lai gan velk visiem spēkiem atpakaļ.

Ja elite apzinās pārejas nepieciešamību, tad arī veidojas ideja, kas nepieciešama pāriešanai uz nākotni.

Pagātnē pārejas, parasti, notika revolūciju, sabiedriskās cīņas veidā.

Tas norisinājās tāpēc, ka jaunais stāvoklis netika izprasts, trūka tā redzējums, rašanās iemesls un nebija uz to virzības spēku.

Lai pārietu, ir jāzina, uz kurieni pārejam, mums ir jābūt vēsturiskam redzējumam, kas saskan ar sabiedrības, cilvēka un mūsu domāšanas attīstības likumsakarībām.

Lai izjauktu, nav vajadzīgs vēsturisks un loģisks uzskats, nav vajadzīgs prāts, gluži otrādi, ir jābūt neprašai, aklam, kas nespēj iedomāties nākotni.

Ja nav sabiedriskās apziņas, ja katrs spriež pēc sava prāta, tad mēs izpostām, neveidojot nākotni.

Ja mēs atzīstam, ka mums ir nepieciešama jauna pasaules uztvere, kas parāda, kurp mums jānonāk, kādam jābūt mūsu nākamajam stāvoklim, saskaņā ar kuru mums jāattīstas, tad mēs apzināsimies nepieciešamību pēc jaunām zināšanām.

Katra jauna sabiedriski ekonomiskā vēsturiskā pakāpe cilvēces attīstībā tika veidota, balstoties uz iepriekšējo, proti, „tēviem”, tāpēc ka visas pakāpes atšķīrās viena no otras ar lielāku egoistisko attīstību.

Mūsu stāvoklis ir īpašs – nākamā mūsu attīstības pakāpe – integrālā cilvēce. Par cik šis stāvoklis mums ir pilnīgi svešs, mums tiek dota zinātne par nākamo mūsu attīstības pakāpi. Mēs paceļamies no neapzinātas attīstības (sabiedrības attīstības nedzīvā, augu, dzīvnieciskā) pakāpēm uz attīstības līmeni „cilvēks”. Tiek dota Kabalas zinātne – par to, kā pāriet uz nākamo pakāpi. Šai pārejai jānotiek pretēji iepriekšējām pārejām. Tai jābūt nevis automātiskai, instinktīvai, bet apzinātai. Šo pāreju mēs iziesim tikai saskaņā ar mūsu apziņu, sapratni, iegūstot un pārvaldot to.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: