Kvēls prieks

Rabašs, Šelavei Sulam, 1985./86., 19. raksts „Par prieku”: Prieks vienmēr ir kāda iemesla rezultāts. Kā izraisīt to iemeslu, kurš nesīs mums prieku? Šim nolūkam nepieciešams turēties pie labās līnijas, kas dēvēta par „pilnību”, kā arī par „pielīdzināšanos”, par cik cilvēks, kurš sasniedzis pilnību saplūst ar pašu pilnību – Radītāju.

Tomēr mēs, protams, bez pretstata nespējam neko sajust no garīgā. Mūsos atrodas nepilnība, bezkontrole, bezpalīdzība, totāla egoistiskās vēlmes baudīt vara, kas mudina iekarot visus pasaules labumus. Taču mēs virs tā paceļamies, veicam samazinājumu, turamies tikai pie altruistiskās vēlmes un to vērtējam arvien augstāk.

Tādā veidā prieks atnāk kā visspēcīgākā iekšējā izmisuma rezultāts, kā vilšanās savās vēlmēs. Esam bezgalīgi priecīgi par to, ka atradām vēlmes, Radītāja nolūkus, to varam likt virs mūsu vēlmēm, nolūkiem. Mūsos rodas milzīgs pārrāvums starp personīgo būtību un Radītāja būtību. Mēs iegūstam Viņa tilpnes un tad mūsu tilpnes/ vēlmes var izveidot savstarpējo saikni.

Tādā veidā starp diviem pretmetiem veidojas liela telpa, kuru mēs tagad varam piepildīt ar atdevi. Mēs no tās piepildāmies, un tas mums sagādā prieku.

Par to rakstīts Zoar Grāmatā (nodaļa „Bereišit”, 159. p.): „Pretējās puses atklāšana ir tik spēcīgs aicinājums, ka rabīns Šimons zaudēja visas pakāpes un kļuva par parastu cilvēku, Šimonu no tirgus. Līdz ar to viņš uzzināja, ka tas ir aicinājums sasniegt visaugstāko, labās puses izzināšanu”.

Visas garīgās uztveres detaļas bāzējas uz lieliem pretstatiem. Tieši pārrāvumā, atšķirībā starp tiem un to apvienībā augstāk par zināšanām – tieši tur izpaužas jauna tilpne, kas nekādā veidā neatbilst mūsu cilvēciskajai dabai. Tā ir atdeves tilpne, un tajā atklājas prieks.

Gaisma, kas izpaužas tilpnē, kas saņem atdeves dēļ, ir dzīvības gaisma, turpretī tilpnes iekšējo būtību, kas radīta savienojoties un saplūstot ar Radītāju, mēs sajūtam kā prieku. Šī tilpne ir labu darbu, proti, labu darbību, kas vērstas uz atdevi, rezultāts.

No nodarbības: no Rabaša raksta, 25.02.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: