Ko vēlas tuvākais?

Bāls SulamsRaksts Zoar Grāmatas nobeigumam”: Tāpat kā visas Radītāja darbības virzītas tikai uz to, lai atdotu un darītu labu tuvākajam, nevis rīkotos savā labā, tāpat arī visas mūsu darbības jāvirza uz to, lai atdotu un darītu labu tuvākajam.

Jautājums: Ko nozīmē „atdot un darīt labu tuvākajam”?

Atbilde: Tas nozīmē, ka man jāsajūt, ko tieši tu vēlies. Šim nolūkam man jāizjūt dziļa simpātija, mīlestība pret tevi. Tātad man ir nepieciešams veikt attiecībā pret sevi samazinājumu un jāizveido ekrāns ar atstaroto gaismu uz visām manām vēlmēm. Tad personīgajās īpašībās, kuras tiks vērstas nevis uz iekšieni, bet ārieni, es, iespējams, spēšu tevi saprast, sajust, paust tieši to, ko vēlies tu.

Man jāsaņem no tevis visas tavas „garšas”, lai gan tās man ir nezināmas. Tu esi man gluži kā būtne no citas planētas. Tomēr, neskatoties uz to, es pārņemu tavas vēlmes tik lielā mērā, ka pat atklāju, ar ko tava māte barojusi tevi bērnībā.

Taču, kā lai to sajūtu savās tilpnēs/ vēlmēs, ja man nav pat sapratnes, „no kā tu esi izveidots” un kādas iekšējas atsauksmes izjūti, lai arī kas tas būtu? Šeit man patiešām ar tevi jāsatuvinās, jāiemīl. Kabalas zinātnē mēs to dēvējam par „apskāvieniem”, „skūpstiem”, „savienošanos”, „saplūsmi”, tie ir termini, kas apzīmē mūsu komunicēšanās pakāpes, šī komunikācija tiek īstenota caur vēlmju pielīdzināšanu un savstarpējo piepildījumu.

Jautājums: Tātad, ja es tagad redzu, ka tuvākajam kaut kas pietrūkst, – vai tas man tikai šķiet?

Atbilde: Tu nevari traktēt viņa vajadzības savās esošajās tilpnēs. Tiesa, mūsu pasaulē masu izplatīšanas līdzekļi un sabiedrības ietekme ļauj zināmā mērā novest vēlmes līdz vienam kopsaucējam, taču īsti sajust to, kas biedram uz sirds, ir tāpat kā sajust Radītāju. Un tev ir nepieciešams samazinājums, ekrāns un atstarotā gaisma. Tikai tādā veidā tu viņu sajutīsi kā sevi pašu, tikai tādā veidā tu spēsi iziet no sevis, lai pietuvinātos tuvākajam.

No nodarbības, no „Raksta Zoar Grāmatas nobeigumam”, 31.01.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: