Kalpone, uzticīga savai kundzei

No Bāla Sulama raksta „Priekšvārds TES”, 33. p.: Ja cilvēka ticība nav pilnīga, un viņš nodarbojas ar Toru un darbu tikai tāpēc, ka Radītājs novēlējis viņam mācīties, tad tādā Torā vispār neatklāsies ietvertā tajā gaisma, par cik cilvēka acis sabojātas un pārvērš gaismu tumsā, līdzīgi sikspārnim.

Šāda nodarbošanās jau iziet no „taisnīgās kalpones” varas, par cik ar tās palīdzību cilvēks neizpelnīsies nonākšanu pie lišma un tāpēc pāriet klipas, „nešķīstās kalpones” varā, kura manto šo Toru un darbu un tos aplaupa sev par labu, nolaižot tos klipot pārvaldē. Un sanāk, ka kalpone ir kundzes mantiniece.

Cilvēks, kurš atrodas šajā pasaulē, kādā no brīžiem sev jautā: „Kāda ir manas dzīves jēga?” Šis jautājums viņam dod zināmu saikni ar Toru, kabalas zinātni, un viņš sāk ar to nodarboties, jūtot, ka tas var sniegt atbildi uz viņa jautājumu par dzīves jēgu, par dzīves noslēpuma atminēšanu.

Ja tieši šī iemesla dēļ viņš nodarbojas ar Toru, tad tā ir pareiza attieksme. Taču, ja viņš to dara tikai tāpēc, ka „tā novēlējis Radītājs”, tad tas tiek dēvēts par klipu, nešķīstu nolūku. Varētu likties, kāpēc, ja es pildu Radītāja pavēli? Tomēr lieta ir tajā apstāklī, ka mēs esam iedzimti egoisti, kurus virza vēlme baudīt, piepildīt sevi, iegūt. Un ja cilvēks saka, ka nodarbojas ar Toru tikai tāpēc, ka tas ir Radītāja bauslis, tas nozīmē, ka viņam nav uz to patiesas vēlmes un viņa pieeja ir nepareiza. Viņā vēl nav modusies patiesa vēlme, kas varētu novest viņu pie radījuma mērķa.

Turpretī, ja viņš mācās tādēļ, ka vēlas zināt, kāpēc un ar kādu mērķi viņš eksistē, kāda ir viņa eksitences jēga, dzīves mērķis, tad tā ir noderīga, dabiska, iekšēja vēlme, vajadzība atklāt savas dzīves noslēpumu. Un tāpēc, pat nodarbojoties ar egoistisku nolūku, putrojoties un piemaisot tam dažādus citus mērķus, viņš tomēr var sasniegt rezultātu. Galvenais, ka viņā ir iekšēja, patiesa vēlme.

Lai gan viņam pagaidām nav pareizu nolūku un tīru vēlmju, tieksmes pēc īstas atdeves un mīlestības pret tuvāko, pret Radītāju, tas nav briesmīgi, jo viņš atrodas jau uz pareizā ceļa. Zoar Grāmata šo stāvokli dēvē par kalponi, kura apkalpo savu kundzi.

No nodarbības, no „Priekšvārda TES”, 26.11.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed