Zēns, kuram vilks un jērs ir paklausīgi

Jautājums: Kā epigrāfu rakstam „Miers” Bāls Sulams min citātu no pravieša Jesajas sacītā: „Vilks dzīvos līdzās jēram, un tīģeris gulēs līdzās kazlēnam un telēns un jauns lauva, un vērsis būs kopā, un mazs zēns pār tiem valdīs”. Tad, kad šis laiks pienāks, kam būs grūtāk: vilkam līdzās jēram vai jēram līdzās vilkam?

Atbilde: Ikvienā no mums dzīvo vilks un jērs – vēlme saņemt un vēlme atdot. Saņemošā vēlme ir vilks, bet atdodošā – jērs. Viņi nevar dzīvot kopā abpusējas nesaderības dēļ. Vilks zina, ka spēj pieēsties, piepildīt sevi tikai ar jēru; bet jērs baidās, ka vilks viņu apēdīs. No otras puses, vilks zina, ka viņš neizdzīvos bez jēra, bet jērs zina, ka nespēs bez vilka virzīties uz priekšu – tā arī paliks par aitu.

Lūk, sanāk, ka viņi nevar pastāvēt viens bez otra un nespēj sadzīvot kopā. Kā lai viņi atrod tādu savstarpējo līdzsvaru, kad „vilks dzīvo ar jēru”? Kā divas pretējas vēlmes – egoistiskā un altruistiskā – var sadzīvot zem viena jumta?

Tieši to arī skaidro kabalas zinātne – kā vilks un jērs var viens no otra saņemt, viens otrā iekļauties. Tad, kad cilvēks neatrodas ne saņemošajā vēlmē un ne dodošajā, kad viņš šos divus spēkus pieņem kā divus „eņģeļus” un izveido pareizu to savstarpējo savienojumu – līdz ar to viņš veido Radītāja līdzību. „Radītājs” (Bore) nozīmē „atnāc un ieraugi” (bo-re). Šis veidols rodas no saņemšanas spēka un atdeves spēka.

Lūk, tad „mazais zēns pār tiem valdīs”. Citādi sakot, cilvēks manī, Ādams, jutīsies kā mazs un tajā pašā laikā visu organizēs, pastāvīgi formējot sevi un apkārt esošo pasauli divu spēku – vilka un jēra – pareiza savienojuma ceļā. Starp divām līnijām – labo un kreiso – dažādos vēlmes līmeņos nostiprinās vidējā līnija. Un šo savienojumu pārvalda „mazais zēns”.

No nodarbības, no raksta „Miers”, 30.11.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: