Varianti tiek izslēgti

Bāls Sulams „Kabalas zinātnes būtība”: Lai skolniekiem nodotu zināšanas, kabalistam jālieto absolūti precīzi apzīmējumi. Ja zinātnieks kļūdās pat vienā neveiksmīgi izvēlētā vārdā, ar to viņš novedīs pie sajukuma un pārējie nesapratīs sacīto. Tādējādi vispirms nepieciešams izpētīt saknes un zara likumu, kas nosaka attiecības starp pasaulēm.

Balstoties uz augstāk sacīto, mēs varam saprast simtprocentīgu kabalas zinātnes patiesumu.

Ķīmijā, piemēram, tiek izmantotas garas formulas, kuras apzīmē vielas sastāvu. Nosaukums apraksta materiālu, tā komponentus un savstarpējo mijiedarbību. Taču pašas formulas un nosaukumi tā ir tikai ārējā izteiksme. Lai tos saprastu, sākumā jāiemācās valoda, kurā tie uzrakstīti. Ja kāds cits zinātnieks, kuram nav zināmi mūsdienu ķīmijā pieņemtie nosaukumi un veikto pētījumu rezultāti, sāks pētīt tās pašas parādības, viņš aprakstīs tās savā valodā un piešķirs pilnīgi citus nosaukumus.

Tādējādi mūsu ierastajā valodā nav patiesuma. Lai gan arī valoda dota no augšienes, kā viss mūsu pasaulē, taču tas jau ir atsevišķs aspekts.

No otras puses, kad kabalisti pēta kādu cēloni, kādu parādību vai kādu rezultātu, viņi nonāk līdz tā saknei. Augstākā gaisma ar savu iedarbību uz vēlmi izveidoja no tās melnu punktu un turpināja šo punktu divos virzienos: uz hasadim un uz hohma. Citiem vārdiem, augšiene un apakša, pa labi un pa kreisi, priekšpusē un aizmugurē. Šeit tu redzi tās vai citas parādības, sekas, tāpat arī vārdus, burtus un to kombinācijas. Tu iesāc tikai ar vienu radījuma punktu, un tad viss tev tiek definēts ar gaismu un tilpņu saikni – forma un burtu kombinācija, vārdu savienojumi un pat to lasīšana.

Lūk, tāpēc kabala ir ideāla, precīza zinātne, kas nav atkarīga no subjektīviem faktoriem, kas saistīti ar vienu vai otru cilvēku. Šeit nemēdz būt vienādu zāļu ar dažādiem nosaukumiem, kuras ražotas dažādos uzņēmumos. Tu sasniedz īstenību, autentiskas iekšējās parādības, tāpat arī to izpausmes veidus, kas ir nemainīgi un no nekā nav atkarīgi.

Runājot citādi, tu izzini Absolūtu tajā pakāpē, kādā izlabo savas vēlmes. Tikai tas arī tevi aprobežo. Un tajā mērā, kādā tu sevi identificē ar Radītāju, pielīdzinies Viņam ar īpašībām atbilstoši vienīgajam likumam, kas darbojas dabā, tādā mērā tu atver sev pasauli, atklāj arvien jaunas lietas un vari īstenajās izpausmēs tās aprakstīt balsī un rakstiski.

Kopumā tas tiek dēvēts par „zaru valodu”. Šai valodai sava specifika. Tajā ir nosaukumi, kurus mēs saliekam no garīgajiem elementiem, taču pamatā nosaukumi tiek ņemti no šīs pasaules. Kāpēc? Tāpēc, ka garīgajā ceļā es atklāju, ka pasaules iedarbojas viena uz otru ķēdes secībā no augšienes uz leju, un šī iedarbība nonāk līdz „dibenam”, līdz zemākajai pakāpei. Attiecīgi no šīs pakāpes es smeļu autentiskus nosaukumus, sekojot to saiknei ar sakni un piešķirot vārdu atbilstoši tās zaram.

Dabiski, ka to izdarīt spēj tikai cilvēks, kurš apguvis saikni starp sakni un zaru.

No nodarbības pēc raksta „Kabalas zinātnes būtība”, 19.11.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: