Labestīgās domas spēks ielaužas pasaulē

Jautājums: Vai mūsu domai piemīt reāls spēks?

Atbilde: Protams, domai piemīt spēks, ne velti pastāv tādi jēdzieni kā „ļaunā acs” un „labestīgā acs”. Mūsu domas spēks ir spēcīgāks par visu, spēcīgāks par kodolsprādzienu. Domas spēks slēpjas pašā dziļumā, aiz kodolspēku robežām. Domas spēks ir pēdējā pakāpe pirms garīgā spēka.

Taču domas kļūst spēcīgas tikai tad, ja apvienojas. Ja ikviens no mums domā savā nodabā, tad tas zināmā veidā ietekmē sistēmu, bet tikai mūsu materiālajā šķērsgriezumā. Turpretī, ja mēs sākam savienoties, lai atklātu kopīgās atdeves spēku, tad tādā veidā atdzīvinām un atjaunojam, it kā iekļaujot un liekot darboties, visu garīgo savstarpējās saiknes sistēmu. Un tad tās iekšienē mēs atklājam Radītāja spēku.

Nav nepieciešams, lai mums pašiem piemistu milzīgs domas spēks, galvenais – šīs domas kvalitāte, lai tā būtu pareiza un palīdzētu starp mums atklāt savstarpējo atdeves spēku, tas ir, Radītāju. Un kad Radītājs atklājas, tad arī izpaužas īsts spēks. Tā jau ir visa NARANHAJ gaisma, nevis mūsu mazā pasaule.

Mēs savstarpēji savienojamies un vēlamies atrasties Radītāja iedarbībā, kurš uzsāks valdīt starp mums un mūs vadīs, lai mēs sasniegtu ar Viņu harmoniju, sinhronas darbības. Tāpat kā Radītājs pastāvīgi atrodas atdevē, tāpat arī mēs vēlamies pastāvīgi atrasties atdevē. Tādā gadījumā mēs atdzīvinām kopējo tīklu. Tajā mērā, kādā esam tajā iekļāvušies un savstarpēji savienojušies, tādā pakāpē atklājas Radītājs.

Tas ir milzīgs spēks, kura priekšā visi materiālie spēki ir tikai niecība. Visa materiālā pasaule sāk riņķot saskaņā ar šo iekšējo spēku, visi cilvēki. Viss mainās pat no mūsu mazākās saiknes – galvenais, lai tā būtu pareiza.

Mēs redzam, ka šajā pēdējā gadā vārds „galvojums” kļuvis vispopulārākais leksikonā. Tad, kad mēs pulcējamies kopā kā grupa un apvienojamies domās un praksē, tad šīs domas spēks ielaužas pasaulē. Ja šis vārds pauž garīgo darbību, tad tas ietekmē visu pasaules tīklu un kļūst vispārpieņemts.

No nodarbības pēc Rabaša raksta, 26.10.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: