Godbijība mīlestības spēka priekšā

No Rabaša vēstules (Nr. 40): Laikā, kad cilvēks sāk just biedru mīlestību, acumirklī viņu pārpilda prieks un bauda. Tas viņam ir kas jauns – viņš vienmēr zināja, ka izņemot viņu pašu, neviens neparūpēsies par viņa labsajūtu.

Taču tad, kad viņš redz, ka biedrs par viņu rūpējas, tad viņu pārņem apbrīnojams prieks, un viņš jau vairs nespēj raizēties par sevi pašu. Viņš var tikai pielikt pūles tajā, kas nes labpatiku. Turklāt, ņemot vērā, ka rūpes par biedru sāk sniegt viņam baudījumu, viņam nav vairs vēlēšanās domāt par sevi pašu. Un mēs redzam, ka dabā pastāv bezgalīgi uzticīga mīlestība, kas modina cilvēkā vēlmi „atcelt sevi”…

Mums piemīt informācijas dati, atmiņas, „rešimot”, kas nāk no kopējās dvēseles tilpnes. Visa sajūtamā un pat mums nesajūtamā realitāte atrodas mūsu iekšienē un pieder mums, kā tas bija pirms tilpņu sašķelšanās. Un tāpēc, tajā mirklī, kad cilvēks jūt vērstu attiecībā pret viņu mīlestību, taču ne egoistisko, kas pieņemta mūsu pasaulē, bet to, kas nāk no izlabotās kopīgās dvēseles augstumiem, no izlabotā avota, tas nekavējoties modina cilvēkā rešimo no kopīgās tilpnes, kas tagad tiek uztverta kā ārējā.

Tāpēc tajā paša mirklī viņš sajūt, ka šis spēks pieder citai pasaulei, daudzkārt augstākam stāvoklim un viņa personīgā mīlestība pret sevi pašu tiek atcelta. Viņš vairs nespēj palikt pašmīlībā un gatavs atdot dvēseli tai tieksmei, saiknei, kas eksistē ārpus viņa. Tā notiek tāpēc, ka tieši ārējā tilpne ir īsta, kopīga, augstāka salīdzinājumā ar individuālo, egoistisko mīlestību pret sevi pašu, kas pašlaik valda pār mums.

Viņš „atceļ” sevi pašu attiecībā pret šo spēku. Ja cilvēks jūt mīlestību, ar kādu izturas pret viņu un pēkšņi viņā pamodušos tieksmi mīlēt ar garīgo mīlestību kādu, kas atrodas ārpus viņa, tad materiālā, dzīvnieciskā mīlestība pret sevi pašu aiziet. Cilvēks sajūt, ka lielā, kopīgā, īstenā vēlme nav samērojama ar šo sīko, personisko vēlmi un tādējādi gobijībā dziļi paklanās šīs mīlestības priekšā.

No sagatavošanās nodarbībai, 02.10.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed