Pagriezt sprādziena vilni atpakaļ

Radījuma labošanās paredzēta, lai savienotos kopā. Tā ir sašķeltības labošana, kas notika lielā spradziena rezultātā, kas sadrumstaloja vienoto radījumu, vienu radīto vēlmi vairums daļās.

Viss mūsu darbs ir tajā aspektā, lai savienotu šīs daļas kopā. Saprotams, ka mums nav tāda spēka, kurš ļautu to izdarīt. Taču mēs varam šo stāvokli it kā pagriezt atpakaļ.

Reiz no saplūsmes mēs nonācām pie atsvešināšanās, bet tagad, juzdamies atsvešināti viens no otra, vēlamies atgriezties atpakaļ pie saplūsmes.

Mūsu iepriekšējā saplūsme ir ierakstīta mūsu informācijas gēnos (rešimot). Un ja mēs izgriezīsim tos uz āru un tā vietā, lai saņemtu savā labā un atgrūstu citus, – atgrūdīsim sevi un pieņemsim citus, tad sasniegsim saplūsmi.

Esam spējīgi to izdarīt, jo atrodamies šajā pasaulē un varam izpildīt darbības pat spītējot vēlmei. Šajā pasaulē es varu kādu apņemt, nejūtot pret viņu nekādu mīlestību un pat nīstot. Un patiešām, tas ir apmāns. Taču, ja es no paša sākuma zinu, ka mānu ne viņu, bet sevi pašu, tad tas netiek uzskatīts apmānu. Es zinu, ka veicu darbību, kas derdzas manai vēlmei, taču veicu to tādēļ, lai sasniegtu tādu stāvokli, kad patiešām to vēlēšos. Kuru tad, izņemot sevi pašu, es mānu?

Tādā veidā mums ir jādarbojas ar mērķi apvienoties, kaut gan sākotnēji mēs nevēlamies savienoties un neesam viens otram nepieciešami. Un jo vairāk mēs pieliksim pūles, jo kļūs saprotamāk, cik lielā mērā tas ir pretrunā ar mūsu vēlmi. Rabīna Šimona mācekļi, dižie kabalisti, sapulcējoties kopā, lai studētu Zoar Grāmatu, atklāja starp viņiem liesmojošo naida uguni – īstu sašķeltību, pašā saknē.

Taču, ja līdz ar to mēs izpildām darbības, kas vērstas uz savienošanos, saprotot, ka pūlamies pacelties virs savas dabas, virs sašķeltības un darām visu, kas fiziski ir iespējams, tad tas ir pietiekami, lai pamazām pietuvinātos vienotībai.

Šīs darbības dēvētas par „lo lišma”. Mūsu nolūks – sasniegt „lišma”, atdevi, savienošanos. Taču mēs skaidri saprotam, ka pagaidām tajā neatrodamies. Tomēr mēs veicam soli uz priekšu visā, kas tikai ir iespējams.

No nodarbības pēc Rabaša vēstules, 20.09.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: