Miers visai pasaulei

Bāls Sulams, raksts „Miers pasaulē” (fragments)

Miers sabiedrībai un miers visai pasaulei: Nav jāpārstāj brīnīties, ka sajaucu kopā miera jēdzienus vienā sabiedrībā un mieru visā pasaulē, jo patiesībā esam jau sasnieguši tādu līmeni, ka visa pasaule tiek uzskatīta par vienu tautu, vienu sabiedrību, tas ir, katrs cilvēks pasaulē, tā rezultātā, ka nodrošina savu eksistenci uz visas cilvēces rēķina, ir spiests kalpot tai un rūpēties par visas pasaules labumu.

Augstāk mēs jau norādījām indivīda absolūto atkarību no savas sabiedrības, salīdzinot viņu ar mazu ritentiņu mašīnā. Indivīda dzīve un labklājība atkarīgi no tās pašas sabiedrības, un tādējādi sabiedriskais labums un personīgais labums ir viens un tas pats. Pamatoti arī pretējais. Un saskaņā ar to, tajā mērā, kādā cilvēks pakļauts rūpēm par personīgo labumu, viņš katrā ziņā kļūst pakļauts arī sabiedrībai.

Un kāds tad ir šīs sabiedrības loks? Tas nosacīts ar to telpu, no kuras indivīds saņem nepieciešamo. Tā, piemēram, senās vēstures periodā šī telpa tika noteikta ar vienas ģimenes loku. Citiem vārdiem, cilvēkam nebija nepieciešama kāda cita palīdzība, izņemot no ģimenes locekļiem un tad, protams, viņam nenācās būt atkarīgam ne no viena, izņemot savus ģimenes locekļus.

Vēlākā periodā, kad ģimenes apvienojās un apmetās nelielos ciematos un pilsētiņās, cilvēks kļuva atkarīgs no savas pilsētas. Turklāt vēlāk, kad pilsētas un ciemati apvienojās valstīs, cilvēka labklājību sāka nodrošināt visi valsts iedzīvotāji, un tādā veidā viņš kļuva atkarīgs no valsts iedzīvotājiem.

Tāpat arī mūsdienās katra cilvēka labklājību nodrošina visas pasaules valstis, un tajā pašā mērā cilvēks visādā ziņā ir atkarīgs no visas pasaules, līdzīgi ritentiņam mašīnā.

Saskaņā ar sacīto, nav iespējams iedomāties labas un laimīgas kārtības nodibināšanu vienā valstī mierīgā ceļā, iekams tas notiks katrā pasaules valstī un otrādi. Par cik mūsdienās valstis jau saistītas viena ar otru ar vitāli nepieciešamu vajadzību nodrošināšanu, kā iepriekš ģimenes locekļi, tad neklājas vairs runāt par taisnīgiem ceļiem, kas sola mieru vienā zemē vai vienai tautai un nodarboties ar tā meklējumiem. Tas jāmeklē visas pasaules labā. Jebkura cilvēka labestība un ļaunums pasaulē ir atkarīgi no ikviena indivīda labklājības pakāpes visā pasaulē un ar to tiek mērīts.

Un neskatoties uz to, ka praktiski tas ir zināms un zināmā mērā sajūtams, tomēr cilvēce vēl arvien to pienācīgi neapzinās. Kāpēc? Tāpēc, ka saskaņā ar attīstības procesiem, darbība dabā nāk pa priekšu parādības apzināšanai. Tikai īstenība visu pierādīs un virzīs cilvēci uz priekšu.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: