Lūgšanas spēks un pateicības spēks

No Bāla Sulama vēstules (Nr. 32): Lai lūgšana būtu pilnīga, cilvēkam jājūt, ka pietuvinājums Radītājam tās ir viņa likumīgās tiesības un nepieciešamība, gluži kā orgānam, kas atdalīts no ķermeņa. Tādā veidā viņš varēs izkratīt Radītājam visu savas sirds neapmierinātību.

Taču tajā pašā laikā viņam jāceļ godā un jāpateicas Radītājam par atļauto viņam pietuvinājumu kā par lielu pakalpojumu, kuru saņem nepelnīti. Tādā veidā varēs sajust īsteno pateicību Radītājam, kurš no visiem Viņam priekšā esošiem cilvēkiem, kalpošanai Sev izvēlējies tieši viņu.

Tas ir liels un sarežģīts darbs, kas sastāv no šādiem diviem pretstatiem, kuriem pastāvīgi jāsavienojas mūsu sirdī. Otrais nosacījums, kas prasa sajust sevi kā niecību un attālinātu no Radītāja, bet Viņa palīdzību – kā nepelnītu žēlastību, daudz grūtāks salīdzinājumā ar pirmo. Vairums gadījumos cilvēks paklūp tieši šeit.

Par cilvēku, kurš paceļas virs nedzīvā, augu un dzīvnieciskā līmeņa, tiek dēvēts tas, kurš ietver sevī divus spēkus: saņemšanas un atdeves. Šie divi spēki viņam jāpalielina līdz pilnam mēram, kas nosacīts radīšanas nodomā, līdz Bezgalības pasaules Malhut. Tāpēc viņam pastāvīgi jāstrādā ar to, lai palielinātu sevī gan saņemšanas spēku, gan atdeves spēku.

Bez saņemšanas spēka viņš nevar atklāt Radītāju, turpretī bez atdeves spēka – nespēs pietuvināties Viņam, tas ir „piestiprināties”. Abiem šiem spēkiem jāsavijas vienam ar otru un jāatbalsta vienam otrs, bet ekrāns tos sasaista kopā – vidējā līnijā.

Darbs ar šiem diviem spēkiem tiek dēvēts par lūgšanu un pateicību. Lūgšanā cilvēkam jāsajūt sevi pietuvinātam Radītājam, lūdzošam un iekļūstošam Radītājam tieši sirdī. Viņam jāiedomājas sevi it kā Radītājā, tāpēc ka ar lūgumu vēršas pie tuva cilvēka.

Taču pateicībā cilvēkam jājūtas mazam un niecīgam, bet Radītājs jāsajūt kā liels un attālināts. Tad cilvēks patiešām spēs būt pateicīgs par to, ka Radītājs izvēlējies tieši viņu.

Iznāk, ka nepieciešams sajust Radītāju gan kā tuvu, gan kā tālu, strādājot ar abiem šiem virzieniem ar pilnu spēku. Strādāt ar otro nosacījumu ir daudzkārt grūtāk…

No sagatavošanās nodarbībai, 21.08.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed