Pirmtēvi kā labošanās arhitekti

Bāls Sulams „Galvojums”: Radītājs neatrada nevienu tautu, kas būtu izpelnījusies pieņemt Toru, izņemot Ābrama dēlus, Īzaku un Jēkabu.

Viņi personificē trīs līnijas, kas tiek iegūtas ar saņemošo vēlmi, pateicoties tam, vēlme spēs sevi izlabot un sasniegt mērķi – pielīdzināties gaismai. Pastāvīgi tikai jāizmanto tā metodika, kuru šīs trīs līnijas, trīs Ābrama, Īzaka un Jēkaba īpašības izveidoja sākotnēji.

Pirmtēvi izpildīja visu Toru vēl arī pirms tam, kā tika tā dāvāta.

Šīs trīs līnijas atrodas arī pat stadijā KaHaB, „labošanās pirmajā trešdaļā”, kaut gan tas nav nepieciešams. Taču tās realizējas stadijā HaGaT un vēl vairāk – stadijā HeHI, tas ir, pārējās divās trešdaļās. Šodien pienācis beidzamā labošanās posma laiks (HeHI), kad realizējas ārējā saņemošā vēlme.

Principā pirmtēvi simbolizē visu laikmetu, kas bija pirms mūsdienām. Tālāk iestājas „dēlu” kārta – proti, mūsu. Mums jāizlabo sevi trīs līnijās. Turklāt pārējā pasaule – NeHI, tiks izlabota pateicoties mūsu darbam ar to.

Kabalā šīs stadijas tiek nosacītas kā divas tūkstošgades, taču būtībā jāskaita ne pēc gadiem, bet pakāpēm. Pats par sevi NeHI nespēj izlaboties. Taču, kad dēli (HaGaT) pievienojas pirmtēviem (HaBaD), viņi var izlabot arī pasaules tautas.

Pirmtēvi izpildīja Toras garīgo būtību saplūsmes ar Radītāju rezultātā, bez iepriekšējas tās praktiskās daļas izpildīšanas, kuru pildīt viņiem nebija nekādas iespējas.

Pirmtēvu stadija ietver sevī visas trīs daļas: HaBaD, HaGaT un NeHI. Pirmtēvi arī pārdzīvoja tos procesus, kuri norisinās turpmākajās stadijās. Tāpēc no desmit atsevišķajām sfirot HaBaD var atklāt visu procesu līdz labošanās beigām – visu metodiku. Pirmtēvi vēl nespēj to realizēt praktiski, taču potenciālā spējīgi izplānot un izveidot nākamās sistēmas kārtību. Pateicoties savai augstajai pakāpei, viņi varēja gatavot augsni dēlu darbam, jo ne īstenībā, bet potenciālā jau ietvēra sevī visas vēlmes un tilpnes, kuras pēc tam izmanto metodiku, kuru viņi atklāj.

Kopumā „pirmtēvi” – augstākā sistēma, kas šādā veidā realizējas mazajā vēlmē tās labošanās rītausmā.

No nodarbības pēc raksta „Galvojums”, 04.06.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: