Iedvesmot visu cilvēci

Eiropas kongress, 1. seminārs

Jautājums: Kādā veidā mēs gatavojamies iedvesmot visu cilvēci? Piemēram, mans vīrs interesējas tikai un vienīgi par futbolu.

Atbilde: Es domāju, ka jūs spēsiet ietekmēt savu vīru – sievai vienmēr ir ietekme uz savu vīru. Viņam mainīsies viedoklis. Sieviete prot to darīt.

Sievietei speciāli dots tādā veidā ietekmēt vīrieti. Ja nebūtu viņas ietekmes uz vīriešiem, viņi vienkārši būtu kā pazuduši. Tas patiešām tā ir, jo vīrietis bez sievietes vēlmes, kuru viņš realizē dzīvē, savas vēlmes realizētu vienkārši kā bērns. Tas būtu kas nesaprotams.

Īstenībā pasaule turas uz sieviešu vēlmēm: vēlme pēc mājas, ģimenes, bērniem, dzimtas turpināšanas, visa tā, kas patiesībā ir nopietns un mūsu dzīvei nepieciešams. Tas ir pirmkārt.

Otrkārt – ko tas viss nozīmē attiecībā pret pasauli? Mēs izpildām starpnieka funkciju starp pasauli un Radītāju. Mums ir jāparāda, jāpaskaidro pasaulei mūsu metodika, kura pietuvina cilvēku atdevei un mīlestībai, virza viņu sasniegt atbilsmi ar Augstāko gaismu, ar vispārējo dabas spēku.

Mēs varam balstīties uz tūkstoš zinātnieku viedokļiem, kuri pēta dabu un atklāj tajā globālo, vienoto īpašību, ar kuras palīdzību daba veido, savieno elementus, rada dzīvību un vada to.

Ja mēs to izplatīsim un paskaidrosim cilvēkiem, tad aiztaupīsim pasaulei ciešanas, un tā tieksies uz labu, uz savstarpējo saikni, pretī dzīvei.

Taču, ja to nedarīsim, tad nolaidīsimies līdz vēl lielākām ciešanām. Mums nav citas izejas, kā izplatīt, cik vien tas ir iespējams, cilvēka, cilvēciskās dabas mūsu pasaulē labošanās metodiku.

Ja mēs to gribēsim, mēs to izdarīsim. Mums vienkārši tam jāpiešķir svarīgums.

Domāt par atdevi, par mīlestību var vienīgi reāli izplatot labošanās metodiku. Centīsimies kopā!

No Eiropas kongresa 1. semināra, 23.03.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed