Kopsolī ar dabu

Mūsdienu sabiedrības problēmas nav iespējams atrisināt ar nekādām citām metodēm, izņemot izglītību, kas iemācīs cilvēkam, kā dzīvot integrālā pasaulē, palīdzēs izveidot saikni, kuru esam zaudējuši: ar bērniem, starp laulātajiem, darbā ar priekšnieku, ar varas pārstāvjiem, pasauli, visu dabu, ietverot mājas dzīvniekus. Cilvēkam jāiemācās apgūt ārējos sakarus, tas ir, kā iziet no sevis paša un uzsākt kontaktu ar kaut ko, kas atrodas ārpusē, pat ar mājas kaķi.

Mūsu nākotne ir atkarīga no tā, kā mēs iemācīsimies veidot pareizas savstarpējās attiecības, lai katrs, saglabājot savu unikalitāti, iemācītos izpaust sevi sabiedrībā.

Pirmkārt, pārstāt vainot dzīvi un dusmoties par notiekošo. Visas negatīvās parādības sabiedrībā un ģimenē, kuras mēs šodien novērojam, tās ir mūsu attīstības sekas. Jāapstājas un jāveic šodienas stāvokļa rūpīga izpēte kopā ar statistikas datiem.

Otrkārt, jāizpēta vēsture, kura mūs noveda pie šāda stāvokļa. No šī punkta un tālāk, saņemot zināšanas par priekšvēsturi un dotā stāvokļa statistisku pārskatu, mēs turpinām pētīt tā nākotnes tendenci. Jāsaprot, ka šī attīstība notiks jebkurā gadījumā, vēlamies to vai nē. Ja mēs pretosimies, tad daba ar spēku piespiedīs mūs veikt šo ceļu. Turpretī, ja mēs paši uz to tieksimies, tad virzīsimies uz priekšu ātri, viegli un patīkami.

Dabas attīstības tendence – vispārējā saikne, visas pasaules integritāte. Tāpēc mums ir jāiemācās pašiem sevi pielāgot visiem nākamajiem soļiem, kas ved uz šādu integrālo saikni, lai to izietu viegli un ar gudrību. Tieši tāpat, kā mēs sagatavojam dzīvei bērnus, mums tagad sevi pašus jāsagatavo jaunai dzīvei, kas nāk mums pretim. Tas attiecas uz visiem līmeņiem: attiecības ģimenē, starp laulātajiem, attiecības ar bērniem un vispār ar visu pasauli. Novēlu veiksmi!

No 19. sarunas par jauno dzīvi, 02.02.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: