Einšteina aforismi

Laba iespēja slēpjas aiz grūtībām un problēmām.

Dievs ir viltīgs, taču bez ļauniem nodomiem.

Iztēle ir svarīgāka par zināšanām. Zināšanas ir ierobežotas, bet iztēle aptver veselu pasauli.

Karš uzvarēts, miers vēl joprojām kavējas.

Cienīga ir tikai tā dzīve, kura nodzīvota citu cilvēku dēļ.

Vienīgais saprātīgais veids, kā apmācīt cilvēkus – būt viņiem par paraugu.

Lai nodzīvotu laimīgu mūžu, jāpieķeras mērķim, nevis cilvēkiem un lietām.

Dzīvei ir jēga tikai tādā mērā, kādā tā palīdz izdaiļot citu cilvēku dzīvi.

Veselais saprāts – tas ir aizspriedumu kopums, kas iegūts līdz 18 gadiem.

Vērtības rodas pateicoties mīlestībai un uzticībai cilvēkiem.

Patiesā cilvēka vērtība ir atbrīvošanās no egoisma.

Uz augstāko ved tikai viens ceļš, un šis ceļš iet cauri ciešanām.

Katra cilvēka pienākums ir atgriezt pasaulei tik daudz, cik viņš no tās ir paņēmis.

Kvantu mehānika skaidro daudzas lietas, bet nespēj pietuvināt mūs Radītāja noslēpuma atklāšanai.

Patiess cilvēces progress ir atkarīgs nevis no prāta, bet no apzinīguma.

Nav iespējams risināt problēmu tās līmenī – tās risināšanai ir jāpaceļas virs šīs problēmas.

Tikums ir visu cilvēces vērtību pamats.

Dieva priekšā mēs visi esam vienlīdz gudri un vienlīdz muļķi.

Tam, kurš vēlas uzreiz redzēt sava darba augļus, jākļūst par kurpnieku.

Skolas mērķim jābūt harmoniskas personības, nevis speciālista audzināšanai.

Cilvēks sajūt sevi, savas domas un jūtas nodalīti no visas pasaules, un tas ir viņa optiskais māns. Šī ilūzija ir kļuvusi par mūsu cietumu, kas ierobežo mūs personīgo vēlmju pasaulē. Mūsu uzdevums ir atbrīvoties no šī cietuma, paplašinot savas dalības sfēru līdz katrai dzīvai būtnei, līdz veselai pasaulei. Neviens nespēs izpildīt šo uzdevumu līdz galam, taču centieni sasniegt šo mērķi ir daļa no atbrīvošanās.

Cilvēks var rast dzīves jēgu tikai nododoties sabiedrībai.

Cilvēks sāk dzīvot tikai tad, kad viņam izdodas pārspēt pašam sevi.

Lai ar pieri izlauztu sienu, ir vajadzīgs vai nu labs ieskrējiens, vai daudz pieru.

Ētiska uzvedība balstās uz simpātiju pret cilvēkiem, un reliģisks pamatojums nemaz nav nepieciešams.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: