Dot priekšroku iekšējam

No nodarbības, kas veltīta Eiropas ebreju katastrofas piemiņas dienai

Bāls Sulams „priekšvārds Zoar Grāmatai”, 71. p.: Ja ikviens no mums pieņems ar visu dvēseli un visu savu būtību pienākumu celt godā tagad un turpmāk Toras iekšējo daļu un atvēlēt tai cienīgu vietu saskaņā ar tās nozīmi attiecībā uz ārējo daļu, tad katrs no mums izpelnīsies stiprināt savu iekšējo daļu, tas ir, kategoriju „Israēls” sevī – dvēseles vajadzības – virs savas ārējās daļas, tas ir, „pasaules tautām” sevī – ķermeņa vajadzībām.

Turpretim pasaules tautu iekšējā daļa – taisnie – stiprināsies un pakļaus to ārējo daļu – postītājus. Tāpat arī pasaules iekšējā daļa – Israēls – pārspēs visā savā cēlumā un tikumībā pasaules ārējo daļu – tautas. Un tad visas pasaules tautas apzināsies un pieņems Israēla pārspēku pār tiem un piepildīs pravieša Jesajas vārdus: „Viņi atnesīs tavus dēlus uz lauku, un tavas meitas tiks nestas uz pleciem”.

Katrā pakāpē viss ir atkarīgs no iekšējā un ārējā korelācijas, un augstākās pakāpes nosaka to, kas notiks zemākajās. Tādējādi katrs no mums, tas ir, ikviens, kas nodarbojas ar kabalas zinātni un attiecas uz „Israēlu”, uz kategoriju, kas virzīta taisni pie Radītāja (jašar–Eļ), nosaka tālāko notikumu gaitu, dodot priekšroku iekšējam attiecībā pret ārējo, liekot garīgo, virzību uz priekšu, mīlestību, vienotību, atdevi augstāk par savu ārējo daļu: labumu, panākumiem, vēlmes būt stipram un svarīgam cilvēkam, kurš kultivē savu viedokli, valda pār citiem utt. Katra no mums iekšējā cīņa un tās izpausme grupā nosaka, kurp virzīsies pasaule.

Taču tādā gadījumā, ja viss ir atkarīgs no mums, kāpēc mums ir vajadzīga izplatīšana? Lieta tā, ka visai pasaulei šodien arī jātiek skaidrībā ar iekšējo un ārējo daļu. Katrā pakāpē, katrā līmenī ikvienam cilvēkam nāksies ar to tikt skaidrībā un dot priekšroku apvienībai, lai pievienotos mums. Un tad „pasaules tautas” vai arī mūsu egoistiskās vēlmes atnāks un atbalstīs altruistisko daļu, kura ved pasauli uz priekšu.

Tādējādi, kā jau sacīts, viss ir atkarīgs no korelācijas starp iekšējo un ārējo, starp garīgo izaugsmi un visu pārējo, materiālajām interesēm.

Līdz ar to izriet liels jautājums: ko mēs varam izdarīt, lai nelaimes neatgrieztos pasaulē? Gala rezultātā, lai cik tas būtu nepatīkami, mums ir jāpieņem Bāla Sulama vārdi: nav neviena cita, izņemot Viņu, likums ir negrozāms, un, izņemot tos, kuriem ir pieeja gaismai, kas atgriež pie Avota, neviens cits nevar lai arī kādā veidā ietekmēt pasaules virzību uz priekšu.

Un tāpēc jāatzīstas: mēs esam vainīgi šīs pasaules ciešanās un tajās nelaimēs, kuras to piemeklē. Par to arī klāsta Bāls Sulams: par cik Israēls deva priekšroku ārējam salīdzinājumā ar iekšējo un neatklāja kabalas zinātni vajadzīgajā laikā, tad pats arī izsauca uz sevi Katastrofu…

No nodarbības par tēmu „Katastrofas un varonības piemiņas diena”, 19.04.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: