Laiks saspiežas!

Viedoklis (J.Izraels, akadēmiķis, KZA globālā klimata un ekoloģijas institūta direktors): Mēs dzīvojam tādā laikā, kad milzīgi ģeoloģiskie periodi, kas saistīti ar dabas vides izmaiņām, var saspiesties pat līdz desmitiem gadu, kaut gan iepriekš tādas izmaiņas notika daudzu tūkstošgadu laikā.

Tāpēc mēs atrodamies briesmu priekšā tieši tagad, un ja mēs vēlamies dzīvot, ir jāpārtrauc tukšas diskusijas un jākoncentrē uzmanība uz zinātniski pamatotu pasākumu izstrādi attiecībā uz biosfēras un klimata sistēmas aizsardzību.

Replika: Sākumā izmaiņas notiek kritiskā spēka pakāpeniskas uzkrāšanās procesā, un tad, kad novērotājs to negaida, sprādzienveidā notiek stāvokļa krasa pārmaiņa. It īpaši pārejas posmā no materiālā līmeņa, kurā pašlaik atrodas cilvēce, līmenī „cilvēks” – augstākās pasaules atklāsme.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: