Tiesneši un uzraugi katros vārtos

Sacīts: „Noliec sev tiesnešus un uzraugus katros tavos vārtos”. Tiesneši – tie, kas „ar varu” pasludina spriedumu, ko cilvēkam nākas darīt pašam ar sevi, un tādējādi rada potenciālus traucējumus. Turklāt uzraugi – praktiski izpilda lēmumu, nostumjot cilvēku no ceļa un viņu attālinot. Tieši tā šajā pasaulē ir pieņemts sadalīt pienākumus.

Augstākajās pakāpēs to var praktizēt kā mazo un lielo stāvokli. Tiesneši tiesā cilvēku pamatojoties uz viņa „nopelniem” (G”E, Binas spēku, Hasadim gaismu, kura viņā atrodas) – apsverot tos atbilstoši viņa vēlmes baudīt smagumam, kā uz svariem.

Turklāt pārraugi nodarbojas jau ar saņemšanas vēlmēm, kurām nepieciešami uzraugi un apsargi, lai tās neizrautos uz ārieni un cilvēks neizmantotu savu AHA”P.

Tas viss ir viens un tas pats darbs, kas atkarīgs no stāvokļa, kurā atrodas cilvēks – divkāršā atklāsmē (mīlestībā). Atkarībā no tā, mainās tiesnešu, uzraugu un pēc tam apsargu raksturs.

Starp pašiem tiesnešiem ir īpaši veidi, kas atšķiras viens no otra. Viss Talmuds ir veltīts šai „nosvēršanai”, tiesām pār vēlmi baudīt. Tie ir norādījumi, kā cilvēkam sevi jāveido un jānovērtē, pašam sev jābūt uzraugam un apsargam, bet vispirms – tiesnesim.

Cilvēks salīdzina savu stāvokli ar aprakstīto Talmudā un nosaka, kādā pakāpē atrodas, kādi piemēri viņam ir jārealizē attiecībā uz sevi nedzīvajā, augu, dzīvnieciskajā vai cilvēciskajā vēlmes līmenī. Viņš lūkojas, kādā no šiem vēlmes līmeņiem ir nodarījis kaitējumu ar savu egoismu un kādā formā var to kompensēt, tas ir, izlabot šos bojājumus, kurus nodarījis viņa ego, kurš izlauzies uz āru.

Tam veltīts viss Talmuds un darbs garīgajās pakāpēs. Ja jūs atvērsiet Babilonijas Talmudu, tad redzēsiet, ka visi strīdi iet tikai par to, ar visrūpīgākajām izskatīšanām vissīkākajās detaļās.

No nodarbības pēc Rabaša raksta, 21.02.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: