Izglītības mērķis – palīdzēt atrast savu vietu dzīvē

Ziņojums: Mēs neļaujam bērniem skolā būt brīviem un laimīgiem cilvēkiem. Bez tā jebkura izglītība zaudē jēgu.

Mums kā iepriekš liekas, ka galvenais skolas uzdevums – „iedzīt” cilvēkā pēc iespējas vairāk zināšanu, nevis attīstīt viņa dabiskās spējas. Taču skolai ir jāsaskata dabiskās īpašības, un tās jāattīsta, un galvenais – iemācīt cilvēku mācīties. Diemžēl šodien skola liek cilvēkam zubrīt.

Izglītības mērķis ir tajā, lai cilvēks spētu atrast savu vietu, savu ceļu dzīvē. Citādi, tā vietā, lai attīstītu to, kas viņam interesants un nepieciešams, – viņš ir spiests iezubrīt milzums daudz nelietderīgas informācijas, kas viņam nekad nenoderēs. Ja mēs nepārveidosim skolu mācību sistēmu, mēs nespēsim izveidot laimīgu pasauli.

Replika: Problēma ir dziļāka – runa neiet par vietu, par to, lai kļūtu par vienu vai otru speciālistu, bet par dzīves mērķa sapratni, kurš nosaka, kas ir kā rezultāts jāsasniedz – tā var būt tikai nākamās dimensijas, augstākās pasaules atklāšana, no kuras mēs ierodamies šeit un kur aizejam pēc šīs dzīves. Lai cik fantastiski tas liktos, taču tā ir realitāte, kuru mums piedāvā atklāt kabalas zinātne.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed