Kopējās augšupejas priekšvakarā

Bāls Sulams „Zemes mantošana”: Ābrams brīnījās, nesaprasdams, no kurienes Israēls ņems tik lielas vēlmes, lai izpelnītos atdevi, – līdz Radītājs viņam sacīja, ka Torai un baušļiem pieliktās pūles sagatavos viņus Ēģiptes trimdā…

Un Ābrams jautāja: „Tas attiecas uz tiem, kas nodarbojas ar Toru. Taču ko darīt tiem, kas nodarbojas ar pasaules lietām? Kā viņiem dabūt šīs vēlmes?” Atbilde dota Midrašā: Israēls netiks atbrīvots, līdz nekļūs par vienotu veselumu kā viens ķermenis…

Šeit mēs redzam, ka mums ir jāapvienojas ar pasauli, kura mums piegādā savas vēlmes. Mums pašiem vēlmju nav pietiekami. Tieši tāpat, izejot no Ēģiptes, mēs saņēmām ēģiptiešu vēlmes.

Palūkosim, kā attīstījās notikumi. Pēc aiziešanas no Babilonijas mēs ienācām Ēģiptē, pavadījām tur 210 gadus un pacēlāmies līdz Sinaja kalnam. Pēc tam sekoja kritumu un pacēlumu periods, līdz mēs nonācām Israēla zemē un uzcēlām Pirmo Templi. Pēc tam mēs nokritām no šīs pakāpes un uzbūvējām Otro Templi.

Tādā veidā mēs pabeidzām darbu Ēģiptes trimdā. Visu 210 gadu ilgās atrašanās Ēģiptē mantojumu, visu šo ļauno sākotni mēs izlabojām ar Toras palīdzību, tas ir, kabalas metodikas palīdzību, kuru saņēmām pie Sinaja kalna.

Realizējot šo pakāpi, mēs nokritām, izgājām trimdu, kas ilga 2000 gadu garumā, un tagad mums jāveic beidzamais pacēlums. Par mūsu tekošo stāvokli sacīts: „Israēls izgāja trimdā tikai tādēļ, lai pievienotu sev tautu dvēseles” – proti, visas Babilonijas dvēseles.

Savā laikā Ābrams izveda no turienes mazo Israēla tilpni, taču tagad labošanās procesam ir jāpievienojas visai Babilonijai. Šeit, trimdā, mēs sastopamies ar babiloniešiem, savstarpēji ar viņiem iekļaujamies viens otrā un kopā paceļamies augšup uz labošanos kā vienots ķermenis. Tam ir „galva” (roš) un „ķermenis” (guf). Roš – tas ir punkts sirdī (●), bet guf – tā sakot, „pasaules tautas” (PT).

Tādā veidā mēs nonākam pie savstarpējās labošanās. Šeit neiztikt vienam bez otra: ķermenis nevar bez galvas, bet galva – bez ķermeņa.

No nodarbības pēc raksta „Zemes mantošana”, 20.01.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: