Vai es vēlos atklāt Radītāju?

Garīgajā ceļā cilvēks iziet apslēptības un atklāšanas etapus. Pat apslēptība nav vienkārša lieta. Kas tad patiesībā ir apslēpts? Kur viņš bija, un kur pazuda? Apslēptība – tā ir atklāsmes daļa. Ja es jūtu, ka kāds ir apslēpts, tas nozīmē, ka es viņu pazīstu, zinu, kas viņš ir, un kādā veidā viņam ir jāizpaužas. Tādā gadījumā var runāt par apslēptību: man jau ir noteikta sapratne, izzināšana, sajūta, tikai pretēja atklāšanai.

Kā to sasniegt? Vispirms man ir jāsaprot, ka patreiz atrodos atrautībā, bezsamaņas stāvoklī. Tālāk man, acīmredzot, jāsajūt, ka no manis kaut kas ir apslēpts. Tas jau ir solis uz priekšu. Pēc tam es izeju divkāršo un vienkāršo apslēptību, aiz kuras seko daļēja un pilnīga atklāsme.

Kā iziet šos etapus? Šeit viss ir atkarīgs no tā, kā Radītājs manī izpaužas. Rodas jautājums: kādā veidā var paātrināt Viņa izpausmi?

Viņš vēlas atklāties radījumam, un mēs it kā arī vēlamies Viņu atklāt. Tomēr pēc tam noskaidrojas, ka mēs to nemaz nevēlamies. Atklāt Radītāju – nozīmē atklāt atdeves īpašību, kas valda pasaulē, un kļūt pilnībā par dodošo. Sanāk, es samazinu, zaudēju sevi, pilnīgi aizmirstu par sevi. Mans ES vairs neeksistē – par to pat nav iespējams domāt. Vai es vēlos Radītāja atklāsmi?

Šeit mēs sākam saprast, ka runa iet par sarežģītām, nopietnām lietām, un tās visas slēpjas cilvēkā.

Pēc savas dabas mēs ienīstam Radītāja atklāsmi, jo tā ir pretstatā mūsu alkām pēc egoistiskiem labumiem. Viņa pakāpeniskā izpausme man šķiet kas briesmīgs: it kā man pieder visa pasaule, un piepeši kāds briesmonis sāk kost no tās gabalu pēc gabala, neko neatstājot, līdz kamēr aprij arī mani. Turklāt tam vēl man ir jāpiekrīt, jāvēlas un tas jāmeklē, ļoti tas jālūdz…

No šejienes redzam, ka šo darbību ķēde mums neatklājas tiešā veidā, vispirms notiek sarežģīts sagatavošanās process. Sākotnēji mani iepriecina atklāsmes, kas ir patīkamas vai nepatīkamas manam egoismam. Tālāk man ir jāiegūst sajūta, kas atrodas virs egoisma, un tad es ieraudzīšu pretēju ainu, vadoties jau ne no rūgtām vai saldām sajūtām, bet īstenības un melu kritērijiem.

No nodarbības pēc „Priekšvārda Desmit Sfirotu Mācībai”, 19.01.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: