Garīgā bagātināšanās materiālās vietā

Viedoklis (А.Voins, matemātiķis, filozofs, Starptautiskā filozofijas institūta vadītājs): Kas mums būtu jādara, lai uzlabotu cilvēces globālās krīzes situāciju? Mēs nonākam pie vienas no galvenajām globālās krīzes izpausmēm – pie konflikta starp tautām, kuras atdalītas viena no otras ar atšķirīgo izpratni par morāli, par to, kas ir labi un kas – slikti.

Tomēr, vai iespējams ietekmēt vērtību sistēmu? Tieksme iegūt sev vairāk taču ir cilvēka dabā! Turklāt cilvēka dabā ir arī solidaritātes ar sev līdzīgiem apziņa. Un visos laikos ir bijuši cilvēki, kuri bija gatavi kalpot kopējām interesēm, pat ja personīgās intereses no tā cieta. Mainījās vienīgi to skaitliskā attiecība pret tiem cilvēkiem, kuri, nerēķinoties ne ar ko, kāroja gūt labumu tikai sev. Šī attiecība mainījās atkarībā no sabiedrībā valdošajām vērtību sistēmām, kuras tika nostiprinātas reliģiju, filozofijas, apstākļu ietekmē. Un tāds apstāklis šodien ir zinātniski tehniskais progress.

No šejienes izriet ceļš uz situācijas mainīšanu uz labāku: ir jāpārskata attieksme pret zinātniski tehnisko progresu kā pret absolūto labumu. Materiālo labumu ražošanai ir jāpārstāj būt par cilvēces galveno mērķi. Par galveno jākļūst cilvēka garīgai, morālai un intelektuālai izaugsmei.

Replika: Tikai pakāpeniska cilvēku audzināšana, pierādot nepieciešamību sekot dabas plānam, pārveidos cilvēku, un viņš būs apmierināts ar saprātīgu materiālo patēriņu, bet augstāk par to vēlēsies vienīgi garīgo piepildījumu.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: