Paaudžu ķēde

Jautājums: Ko nozīmē jēdziens „mūsu dzīves iepriekšējo pārdzimšanu riņķojums”?

Atbilde: Es klāstīju par lauku, caur kuru mēs esam savstarpēji saistīti. Pārdzimšanu riņķojums nozīmē, ka no paaudzes paaudzē pāriet ģenētiskie dati, kuros pagaidām mēs atklājam tikai materiālo daļu. Taču tur atrodas iepriekšējās paaudzes jutekliskā un racionālā pasaules uztveres informācija, kura pāriet uz pēcnācējiem.

Tāpēc pat zīdaiņi jaunajā paaudzē ir iepriekšējās paaudzes rezultāts, un viņos ir viss, ko izgājušas visas iepriekšējās paaudzes. Tādā veidā caur paaudžu ķēdi notiek cilvēces attīstība. Un tieši tāpat, kā no paaudzes uz paaudzi mēs nododam materiālos tehnikas, zinātnes un mākslas sasniegumus, mēs nododam arī mūsu iekšējo juteklisko un prāta attīstību.

To var pārbaudīt uz jaundzimušajiem. Mēs redzam, ka pašlaik bērni dzimst ar uztveri, kas atbilst mūsu paaudzei. Taču, ja mēs spētu laist pasaulē mazuli, kurš attiecas, teiksim, uz desmit paaudzēm pirms mums, tad redzētu, cik lielā mērā viņš atšķiras ar savu potenciālu un attīstības iespējām no mūdienu zīdaiņa.

Šo parādību var nosaukt par pārdzimšanu riņķojumu, jo cilvēks pārnes šajā dzīvē datus no iepriekšējās dzīves. Taču ko nozīmē iepriekšējā dzīve? Tā ir viņam nodotā iepriekšējās paaudzes dzīve.

Teiksim, pirms simts gadiem dzīvoja cilvēki, kuriem piemita noteikts saprāta un jūtu līmenis. Viņi attīstījās savā paaudzē un nomira. Viņu bērni attiecas jau uz citu attīstības līmeni. Kāpēc? Tāpēc, ka viena paaudze nodod citai ne vien fizisko matēriju, kas izveidota no tēva un mātes šūnām, bet arī kādu iekšējo cilvēcisko vēstījumu. Paaudžu attīstību mēs dēvējam par pārdzimšanu riņķojumu.

No 3. sarunas par jauno dzīvi, 29.12.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: