Vai virzāmies uz klimatisko katastrofu?

Viedoklis (E.Le Ruā Ladurī, humanitāro un politisko zinātņu profesors, „Le Monde”): Klimata sasilšanu dažādos mūsu planētas reģionos pavadīs kari, revolūcijas un sociālie nemieri. Tā pazīmes:

1. Globālā sasilšana XXI gadsimtā vairāk par 1 grādu С.

2. Okeāni sasilst jau 50 gadu gaitā.

3. Samazinās ledāji visā pasaulē.

4. Jūras līmenis XX gadsimtā paaugstinājies par 1–2 mm gadā.

5. Dzīvnieku un putnu migrācija uz ziemeļiem.

6. Dziļumā sasilst augsne, kūst mūžīgie ledāji.

Tāpat kā mazajā ledus laikmetā XVII gadsimtā (1640 gados), tā arī mūsdienās sasilšana izraisīs dabas katastrofas, migrāciju, pilsoņu un starptautiskos karus. Laikapstākļu agresija spēlē galvenā destabilizējošā faktora lomu reliģijā, politikā, karadarbībā, protestu organizēšanā, lauksaimniecībā u.c.

Replika: Kā raķete, kura virzās uz mērķi, pastāvīgi novirzoties no taisnās lidojuma trajektorijas, un atkal atgriežas pie tās, citādi tā nejutīs savu stāvokli, kā jebkurā sekotājsistēmā, tā arī mūsu visuma vadīšanā norisinās tie paši makro un mikro procesi. Tie atspoguļojas mūsos, koriģējot mūsu attīstības virzienu „pa labi” un „pa kreisi”, lai mēs sasniegtu līdzsvaru ar dabu (saplūsmi ar Radītāju).

Mēs varam novērst visu nepatīkamo ietekmi (ciešanu ceļš) savā obligātajā (piespiedu) attīstībā, ja aktīvi piedalīsimies savas attīstības kursa koriģēšanā, tas ir, ja tieksimies pēc līdzības ar Radītāju – atdeves un mīlestības īpašības.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed