Kubiki garīgajai realitātei

Jautājums: Zoar Grāmatas lasīšanas laikā domas izklīst uz visām pusēm. Kā iespējams pastāvīgi atrasties domās par mērķi?

Atbilde: Mēs atrodamies spēku laukā. Šie spēki ar nolūku aizrauj mūs uz visām pusēm, tieši tādēļ, lai mēs ar savām pūlēm spētu tos savienot vienā virzienā, novest līdz vienotai realitātei.

Un tādēļ mums tāpat ir jāizturas pret mūsu stāvokļiem, – juceklīgiem, nestabiliem, jo tie visi paredzēti tam, lai modinātu mūs uz daudzkārt augstāka spēka meklējumiem salīdzinājumā ar šiem pretstata spēkiem, kuri mūsos rodas, lai šis augstākais spēks varētu pār tiem valdīt, tos savienot, novest tos kopā kā pareizu daļu kopumu pie garīgās realitātes.

Ja mēs atradīsim augstāku spēku, kurš veido mums visu ainu, – tā būs jau daudzkārt augstāka pakāpe salīdzinājumā ar mūsu stāvokli. Tādējādi, no vienas puses, man jāpieņem labvēlīgi šie dažādie stāvokļi, domas, vēlmes un viss šis juceklis, saprotot, ka visus šos datus dod man darbam, tas ir kā kubiki, kuri man pareizi jāsaliek.

Un tagad katram priekš sevis jāatrod, ar kāda spēka, kāda principa, kādas attieksmes palīdzību viņš spēs pareizi savienot visus šos traucēkļus, lai tie kļūtu nevis par traucēkļiem, bet par tās pašas garīgās ainas, kuru viņš vēlas sasniegt, sastāvdaļām.

Patiesībā traucēkļu nav, tas viss ir vēlmes, kuras būdamas nepareizi savienotas vienā vēlmē, šķiet mums liekas. Taču tā tas nav. Katra no tām, ar savu tieksmi uz citu pusi, speciāli mums norāda , ka mums trūkst virzība, kas ļauj sasniegt vienoto spēku, augstāko pakāpi, Radītāja spēku.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas, 09.11.2011

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: