Pretim gaismai!

Zoar Grāmatas lasīšanas laikā katram jāprasa tas, ko viņš uzskata par pašu galveno. Taču nepieciešams saprast, ka lasot visas kabalas grāmatas, īpaši Zoar Grāmatu, mēs atmodinām gaismu, kas atgriež pie avota. Šī gaisma iedarbojas uz mums tajā mērā, kādā mēs tai pielīdzināmies.

Pieņemsim, uz mani pūš vējš. Ja es virzos tieši tam pretī, precīzi pa to pašu līniju, tad tieku pakļauts tā maksimālajai iedarbībai. Turpretim, ja virzos pretim vējam leņķī, tad atkarībā no leņķa, samazinu tā iedarbību uz mani. Ja mans virziens ir tam perpendikulārs, es sajūtu vēja iedarbību tā, it kā tas mani atmestu malā. Ja esmu tam pretējs, tas ir, novēršos no tā par 180 grādiem, – tad vējš uz mani iedarbojas atgriezeniskā virzienā.

Viss ir atkarīgs no mana virziena attiecībā pret gaismu. Ja es ar to savienojos, tad Tora man kalpo kā dzīvības eliksīrs. Ja esmu pretstatā gaismai, tad Tora kļūst man par nāvējošu indi. Taču gaisma darbojas pastāvīgi.

Un tāpēc kabalisti brīdināja: neatvērt kabalas grāmatas tāpat vien, bez pareizā nolūka. Tādēļ pastāvēja tāds aizliegums, un kabalisti iebaidīja cilvēkus, jo nevēlējās tiem nodarīt nekādu ļaunumu.

Taču mūsdienās mēs jau atrodamies tādā stāvoklī, ka nodarboties ar kabalu ir atļauts visiem, ņemot vērā, ka mēs visi kļūstam savstarpēji saistīti, un šeit darbojas citi likumi. Taču mums, vēloties izpelnīties garīgās pasaules atklāšanu, jānoskaņo sevi uz gaismu, virzoties tieši tai pretim. Vai tā būs gaisma, kas atgriež pie avota, vai otrādi – tas ir katram jāapzinās.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas, 10.10.2011

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed