Cilvēce bez vadības

Viedoklis (Nouriel Roubini): Pasaulei nav globālās vadības. G20 mēģina pārvaldīt globālo ekonomiku, politiku, strīdoties par finansiāli fiskālo politiku, enerģiju un globālo drošību. G20 biedri lūkojas uz šiem jautājumiem kā uz antagonistisku, nevis kooperatīvu spēli. Skaidri vērojams:

1. G20 biedru nespēja nonākt pie saskaņas par valsts lomu ekonomikā un likumdošanā.

2. Saskaņas un rietumu lielvalstu finansiālo resursu trūkums, lai virzītu uz priekšu starptautiskās intereses.

3. Organizācijas biedru nespēja nonākt pie saskaņas pēc augstāk minēto jautājumu detalizēta piedāvājuma.

4. Attīstības valstis Ķīna, Indija, Brazīlija pilnībā pārņemtas ar savas iekšējās attīstības jautājumiem, un tām nav laika globālajai vadībai.

Pēc Otrā Pasaules Kara beigām nevienai no atsevišķām valstīm, pat nevienai to aliansei nebija nedz politiskās gribas, nedz ekonomiskās varenības, lai uzņemtos kapteiņa loma. Tāds vakuums vadībā var veicināt to, ka agresīvās valstis lūkos personisku izdevīgumu. Pasaule G-Nulle atstāj globālo cilvēces kuģi bez konkrēta vadītāja, bez noteiktas virzības un bez kartes esošo apstākļu nemierīgajos ūdeņos. Mūsu kuģis tiek pakļauts lielai bīstamībai.

Replika: Lai vadītu, ir jāsaprot tagadnes cēloņi un nākotnes mērķi. G20 biedriem nav nedz viena, nedz otra. Lai integrāli pārvaldītu savstarpēji saistīto pasauli, nepieciešams pašiem būt nevis egoistiem individuālistiem, bet gan ar tādām pašām integrālām īpašībām kā mūsdienu pasaule, tad var sajust pasauli kā integrālu, un to pārvaldīt. Šodien visiem ir nepieciešama integrālā audzināšana, un visupirms valdībām.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed