Labošanās ar integrālo dabas spēku

Ziņojums: Zemes iedzīvotāju skaits pieaug ātriem tempiem, drīz cilvēki sajutīs pārtikas, ūdens un pat gaisa deficītu. Jau pašlaik 1 miljards cilvēku cieš no hroniska bada.

Līdz 2050.gadam Zemes iedzīvotāju skaits var sasniegt 10 miljardus – un cilvēki sāks cīnīties par pārtiku. Pēc Global Footprint Network datiem, mēs jau esam izlietojuši ūdeni, kurš dabiskā ceļā piepildīja ūdenstilpnes, zāli ganībās, zivis no jūrām un ezeriem, novācām visas ražas no auglīgajām zemēm un izsmēlām visus mežu resursus. Cilvēcei nav teritoriju, lai glabātu atkritumus, siltumnīcas gāzes – globālās sasilšanas vaininiekus.

Replika: Esam pārkāpuši robežu un jau krītam bezdibenī. Ar mūsu metodēm kritienu nevar apturēt. Taču ja mēs sāksim veidot pareizās savstarpējās integrālās saiknes, tiekties pēc līdzības ar dabu, mēs izsauksim uz sevi tās integrālo spēku ietekmi un pāriesim uz sevis atjaunošanu.

Integrālie dabas spēki ir miljardiem reižu lielāki par spēkiem, kuri uz mums iedarbojas, bet apslēpti no mums ar līdzības nosacījumu – mēs tiem  neatbilstam pēc savām īpašībām.

Taču atbilstoši mūsu vēlmei visiem integrēties vienotā sistēmā, mēs sāksim izsaukt no šīs sistēmas spēkus, kas tajā ir apslēpti – tie arī izlabos mūs atbilstoši savai dabai, iekļaus šajā sistēmā un izraisīs visas pasaules pārmaiņas uz visiem tās līmeņiem – nedzīvajā, augu un dzīvnieciskajā.

Jāapzinās, ka integrālās pasaules spēki izsauc mūsu pasaulē visas multikrīzes pazīmes, un tikai tie var to izlabot.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed