Vecās civilizācijas pēdējās konvulsijas

Viedoklis (DZKA akadēmiķis J.Jakovecs un DZKA akadēmiķis, Prognozēšanas akadēmijas prezidents A.Agejevs): Krīze tika pareģota, neizbēgama un vēl jo vairāk ir nepieciešama, lai attīrītu novecojušo. Šī jaunās pasaules dzimšana nav pasaules beigas, bet gan impulss globālajai revolūcijai, kuras gala rezultāts būs integrālās civilizācijas tapšana.

Mēs izpētījām vēsturiskā laika saspiešanās likumu, par kuru Vernadskis rakstīja, ka tas īpaši jūtams paaudžu maiņas laikā. Mēs jau paredzējām pašlaik notiekošu krīzi, taču kamēr vecās sistēmas potenciāls netiek pilnīgi izmantots, to nav iespējams aizstāt uz citu. Tikai izveidojot nākotnes tēlu, kuras dēļ būs vēlēšanās dzīvot, mēs spēsim atbildēt uz tiem izaicinājumiem, kuri stāv mums priekšā.

Replika: Kā gribas tam pievienot kabalas zināšanas, taču viņi paši atrodas krīzē un nevarēs sadzirdēt un pievērst uzmanību, līdz krīze piespiedīs viņus atvērt acis un ausis un būt spējīgiem sadzirdēt augstākos uzdevumus, mērķus, izpildes plānu.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: