Mīlestība un naids

Jautājums: Kur ir robeža, kas atšķir jūsu padomu īstenošanu no aklas pielūgsmes?

Atbilde: Par robežu tiek uzskatīta kritiskā analīze. Cilvēks, kurš strādā pareizi, nepiekrīt skolotājam, izjūt pret viņu naidu, antipātiju un pilnīgu nicinājumu, un līdzās tam to visu pārvar, paceļas sev pāri, ar dvēseli un sirdi pieņem skolotāja dižumu un pilnībā sevi anulē attiecībā pret viņu.

Pielūdzējam ir tikai viena medaļas puse, viņš noliec galvu bez jebkādas kritikas. Kā no uguns viņš bēg no jebkuras neatzinīgas domas. Taču pie mums tā nav. Tas nenozīmē, ka mākslīgi sevī jāizraisa protests un noliegums.

Vienkārši sāc satuvināties ar tuvāko un tu ieraudzīsi, cik lielā mērā viņš tev ir nīstams. Naidam jāizpaužas samērā ar vajadzību pēc mīlestības, citādi tā nebūs radoša. Mēs to neuzkurinām, tā pati atnāk.

Tajā arī ir pārbaudījums: mīlestība un naids darbojas kopā, paralēli viens otram, bet cilvēks strādā vidējā līnijā, pāri tām abām.

No nodarbības pēc Rabaša raksta, 09.09.2011

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed