Bez apslēptības nesasniegt pilnību

Raksts „Apslēptība” no grāmatas „Šamati”: Apslēptība – labošanās, bez kuras cilvēks nespētu sasniegt nekādu pilnību, jo citādi viņš nav spējīgs izzināt garīgā svarīgumu.

Gaisma mūs radījusi kā vēlmi baudīt, tāpēc mēs pilnībā atrodamies tās varā, un nejūtamies kā eksistējoši. Tāpat kā šodien mēs pagaidām vēl nejūtam savu eksistenci, bet tas, kas mums ir – tā ir maldu sajūta. Izjust sevi kā atdalītu, attālinātu, atšķirtu var tikai ar nosacījumu, ka atrodies pretstatā tam, no kura esi atšķirts.

Taču mēs nejūtam, ka atrodamies pretstatā Radītājam, pretstatā gaismai, un tādēļ nevaram sevi dēvēt par eksistējošiem. Mums taču viss jāuztver pretstatu kontrastā: kā „es” un kaut kas ārpus manis. Tad attiecībā pret šo „ārpus” es varēšu noskaidrot, kas esmu es pats.

Taču patreiz es palieku viens – kā lieta, kas atrodas sevī pašā, es neko nevaru sev pateikt, jo nav tā, attiecībā pret ko es sevi varētu izmērīt.

Un tādēļ vēl pirms cilvēks spēs sevi apturēt, veikt samazinājumu attiecībā pret savu ego, proti, pāriet „mahsom” (robežu uz garīgo pasauli) un nostāties pretim Radītājam – viņš vēl netiek dēvēts par radījumu. Tas tiek dēvēts tikai par sagatavošanās laiku, kad pilnībā tiekam vadīti no augšienes.

Tikai pēc tam, kad attiecībā uz sevi esam gatavi paši pieņemt apslēptību, kas nostājas starp mums un Radītāju, tad mēs no Viņa atdalāmies, un saņemam patstāvīgu eksistenci.

Apslēptība man augstāko dara svarīgu. Tik lielā mērā, kādā es vēlos sasniegt šo īpašību, un nespēju, jo tā slēpjas – es izjūtu tās svarīgumu.

Rezultātā es nonāku pie tā, ka pats sāku novērtēt apslēptību, jo tā pārvēršas par manu tilpni, kas paredzēta gaismai. Kā sacīts: „Gudrība (hohma) dota kautrajiem”. Pateicoties tam, ka manu vēlmi baudīt padaru pieticīgāku, es varu izzināt Hohma gaismu, kura atrodas man pretstatā, pieņemot to atstarotajā gaismā, atdeves dēļ.

Tādēļ apslēptība palielina manu garīgo tilpni par „620” reizēm, un dod man jaunu vajadzību – baudas vietā es vēlos izzināt Dodošā svarīgumu. Pašā apslēptībā atrodas visas garīgās tilpnes īpašības.

No nodarbības pēc raksta no grāmatas „Šamati”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: