Atveriet ceļu gaismai

Zoar Grāmata. Nodaļa „Truma”, 585. p.: Tas, kurš lejā piestiprinās pie Malhut atbilstoši burtiem, tā paceļ to augšup, jo no turienes tā veido sev ceļu uz zivug „panim be-panim” ar Zeir Anpin… Jo Malhut – tas ir viss, t.i., tā iekļauj visus no augšienes, no lejas un vidū.

Šeit mēs redzam, ka mums nav par ko raizēties, izņemot to, kā mēs varam iekļauties Malhutā. Attiecīgi tam, kā mēs ienesam Malhutā savas vēlmes, Malhut daļas savstarpēji savienojas, un pirmās deviņas sfirot sāk uz to iedarboties.

Malhut – tie ir savienošanās punkti starp dvēselēm to kopējā saistošajā tīklā. Malhut – tās ir saiknes starp dvēselēm. Ja mēs ienesam šajās saiknēs savas vēlmes, kuras esam saņēmuši viens no otra, tad šis vēlmes savstarpēji savienojas Malhutā. Atbilstoši esošajām tajā kopējām vēlmēm, tajās izpaužas pirmo deviņu sfirot īpašības vai Radītāja, Z”A īpašības – un šajā saiknē atklājas gaisma.

Tāpēc mums nav vajadzības raizēties par pirmajām deviņām sfirot, par Zeir Anpin, par visām Radītāja īpašībām, bet tikai par mūsu vēlmēm, lai tās savstarpēji savienotos. Jo vairāk cilvēks to apspriež, tajā iedziļinās, domā un par to dzird, jo arvien vairāk viņā veidojas šī jaunā vēlme uz vienotību. Viņš saprot, ka raugoties nevien no garīgā skatpunkta, bet arī materiālajā ziņā pasaulei šodien šī savienošanās ir nepieciešama, un tā tai pietuvojas.

Tieši tas mums ir jāredz visā apkārt esošajā – mums trūkst tikai apvienošanās. Tas ir vienīgais līdzeklis visu trūkumu izlabošanai.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: