Galva sāp par visu ķermeni

Jautājums: Ja viss nāk no augšienes, tad kādēļ cilvēkam tiek dotas ķermeniskās ciešanas, kuras viņu novirza – ja viņš jau ir izvēlējies šo ceļu? Sanāk, ka tā vietā, lai nodarbotos ar mācībām, viņš spiests cīnīties ar materiālajām grūtībām, bet citreiz pat par dzīvību.

Atbilde: Mēs patiešām visus stāvokļus saņemam no augšienes. Kā sacīts: „Nav tāda zāles stiebriņa lejā, pār kuru nestāvētu uzraudzītājs augšienē, kurš sit to un liek augt!” Pateicoties tikai šiem sitiem, mēs augam.

Tu sūdzies par to, ka mums sūta sitienus, kuri it kā novērš mūs no garīgā ceļa. Šī sajukuma un nesapratnes cēlonis ir tajā apstāklī, ka mēs visu uztveram no egoisma skatpunkta, ne atdeves. Mēs nesaprotam visu radījuma attīstības programmu! Turklāt katrs ieslēdzies savā mazajā tilpnītē – vēlmē un pārdzīvo tikai par to.

Taču patiesībā saskaņā ar sistēmas struktūru, mēs visi esam savstarpēji saistīti. Iztēlojieties, ka visi 7 dvēseļu miljardi ir atkarīgi vien no otra! Tas nozīmē, ka mana pasaules izjūta – tas ir visu ietekmes uz visiem rezultāts. Es izjūtu visu, kas noris ar visiem – gan sliktu, gan labu, visas šīs pasaules sistēmas uzvedību reālajā laikā, tajā pašā mirklī tas kļūst par „manu dzīvi”.

Visā šajā universā kā vienā milzīgā dzīvā ķermenī darbojas daudzveidīgas dzīvības nodrošināšanas sistēmas un savstarpēji sadarbojas viena ar otru. Taču es attiecos uz kādu šīs sistēmas orgānu, pieņemsim, „aknām”, kuras saskaņā ar savu stāvokli, funkciju, nozīmību organisma darbībā, sajūt tā kopējo stāvokli: Cik lielā mērā tas ir slikts vai labs. Tas ir, cik lielā mērā šī sistēma ir slima vai vesela.

No tā izveidojas mūsu pasaules sajūta. Tāpēc nebrīnies, ka tevi novirza. Tajā mērā, kādā visa pasaule ir sadalīta – tāpat arī tu būsi atdalīts. Tajā mērā, kādā visa pasaule savstarpēji savienosies, arī tu savienosies – saskaņā ar tavu funkciju šajā kopējā sistēmā. Ja tu spēlē organismā svarīgu lomu – tad jutīsies sliktāk par visiem pārējiem. Uz tevi taču uzlikta visa atbildība!

Ja tu piederi kādai mazsvarīgai organisma daļai, tad nejutīsies pārāk slikti. Viss it kā griezīsies ierastā veidā un šķitīs normāls. Tāpēc, ka tu esi relatīvi izolēts no pašiem jūtīgākajiem un svarīgākajiem organisma orgāniem.

No nodarbības pēc Rabaša raksta

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed