Atslēga Zoar Grāmatas atklāšanai

Jautājums: Ar ko Zoar Grāmata ir tik īpaša, kāpēc tieši šī Grāmata ir tik plaši pazīstama, un tiek uzskatīta par vislielākā spēka avotu?

Atbilde: Bāls Sulams raksta, ka ne pirms, un ne pēc Zoar Grāmatas, nav bijis kabalas darba ar tik milzīgu spēku un tik lielu atklāsmi. Lai uzrakstītu šo grāmatu, sanāca kopā 10 kabalisti, kas bija piemēroti vienas tilpnes (kli) izveidošanai, un savienojās pilnās 10 sfirot Galīgās labošanās (Gmar Tikun) pakāpē, tas ir, visās 125 pakāpēs, pa kurām dvēselei jāpaceļas augšup, lai pilnībā sevi izlabotu.

Viņi pacēlās galīgās labošanās, Gmar Tikun, stāvoklī un, tajā atrodoties, uzrakstīja par šo atklāsmi. Tādējādi šī grāmata tiek dēvēta par „Zoar” – augstākais “starojums” (zeira ilaa) – lielāka par to nav un nevar būt.

Šī grāmata sarakstīta kā komentārs visam Toras Pentateiham (piecām Mozus grāmatām). Proti, viss, ko atklāja dižie kabalisti, no Pirmā līdz Otrajam Templim, attēlots šajā grāmatā galīgās izlabošanās līmenī.

Turklāt tā bija uzrakstīta ļoti neparastā veidā: rabīns Šimons runāja, rabīns Aba pierakstīja, bet visi pārējie biedri stāstīja par savām atklāsmēm. Tas nozīmē, ka grāmata sniedz aprakstu no visiem iespējamiem redzes punktiem, tādējādi der visām dvēselēm, kuras kādreiz to atklās, un vēlēsies sevi izlabot ar gaismas palīdzību, kas atgriež pie avota.

Pašas grāmatas vēsture ir īpaša un traģiska – tā tika ilgi slēpta un atklājās tikai 11. gadsimtā Spānijā, pateicoties rabīnam Moše de- Leonam. Pēc tam sekoja vēl daži tās apslēptības un atklāšanas posmi, līdz 20. gadsimtā parādījās Bāls Sulams.

Tajā laikā jau sākās atgriešanās uz Izraēlas zemi, un visi kabalisti sāka just, ka pienācis laiks šīs grāmatas realizācijai – tas ir, dvēseļu labošanai un iziešanai no pēdējās trimdas uz galīgo atbrīvošanos. Tādējādi Bāls Sulams saņēma atļauju uzrakstīt šai grāmatai komentāru ar nosaukumu „Sulam” (Kāpnes).

Pati grāmata „Zoar” noslēgta ar daudzām dažādām atslēgām, ar vairums dažādām slēdzenēm un uzrakstīta tā, ka parasts cilvēks vispār nevar tai pieskarties. Var nopirkt šo grāmatu „Zoar” un lasīt – taču tu nezināsi, ko ar to iesākt, kā to pareizi izmantot. Ar saviem četriem priekšvārdiem, kas uzrakstīti šai grāmatai, ar savu komentāru „Sulam”, kuram par godu saņēma savu vārdu, Bāls Sulams mums dod atslēgu, nosaka attieksmi, virzību, kā šo grāmatu atklāt, kā tajā lūkoties.

No šī brīža jau var sacīt, ka mēs patiešām saņēmām grāmatu „Zoar” ar nolūku, lai to realizētu. Tā kļūst par milzīgas gaismas avotu, kuru mēs varam izmantot no dienas dienā.

No teleraidījuma, kas veltīts Lag Ba Omer svētkiem

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: