Augstākās gaismas atspulgā

Jautājums: Ja Radītājs ir nemainīgs, tad kāpēc katrs no mums sajūt Viņu citādi?

Atbilde: Katrs no mums dažādi sajūt Radītāju, atbilstoši savas dvēseles attīstības mēram, saskaņā ar savām vēlmēm un īpašībām. Jo pašu Radītāju sajust nav iespējams. Es nekad nejūtu Viņu, bet gan sajūtu sevi attiecībā pret tā saucamo „vienkāršo augstāko gaismu”.  Attiecībā pret vienkāršo augstāko gaismu es atklāju sevi.

Kur tad esmu es? – Visa pasaule – esi tu. Vai tu to sajūti? – Jā. Vai tu esi kopā ar tiem, kas tev ir apkārt? – Jā. Tad lūk, visa šī pasaule – tas esi tu. Tā ir tava vēlme, kurā tu visu sajūti. Tev liekas, ka tas pastāv ārpusē? – Tu kļūdies, tas viss atrodas iekšienē. Visa pasaule – tavā iekšienē. Tādā veidā tu sajūti savu realitāti augstākās gaismas fonā. Tu nesajūti šo augstāko gaismu, bet tā pastāv – ne no ārpuses, bet gan tavā iekšienē.

Viss, ko tu tikai vari sev iedomāties, atrodas tavā iekšienē. Tāpat arī augstākā gaisma. Taču kas ir augstākā gaisma? Tu vari runāt par to tikai no sava iespaida. Kur? Tavu vēlmju iekšienē. Tas viss – cilvēka iekšienē.

Tā notiks līdz brīdim, kad mēs patiešām atklāsim augstāko spēku.

No nodarbības pēc raksta no „Šamati” grāmatas

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: