M.Hazins: Markss un Kabala

M.Hazins: Markss un Kabala (fragments no mūsu sarakstes)

„Ja tu izvirzi nosacījumu „mīlestība pret tuvāko”, tu nevari šo nosacījumu, šo likumu ieviest ar varmācību. Tas ir tikai krievu izgudrojums. Tā vienkārši nevar būt!”

Dažas manas pārdomas par to:

Sākotnēji Bībeles pamatvērtības nekādā veidā netika saistītas ar ekonomiku. Taču 4-6 gadsimtu robežās, kad notika antīkās civilizācijas (arī antīkā ekonomikas modeļa) sabrukums, tā vietā atnāca ekonomiskais modelis, kurš tika izveidots tieši uz šo vērtību pamata.

Pretēji Marksa idejām feodālais modelis nebija ražīgāks par antīko (antīko pilsētu dzīves līmeni Eiropa saņēma tikai XIX gadsimtā, vēlīno romiešu manufaktūru darba ražīgums tika sasniegts tikai XVIII gadsimtā).

Taču manufaktūru produkcijai nebija plaša pieprasījuma, tā varēja strādāt tikai līdz tam brīdim, kamēr valsts „papildus baroja” savus pilsoņus uz ārējās ekonomikas avotu rēķina (kara ieguvumi un sudraba raktuves Spānijā). Līdzko šie avoti izbeidzās, antīkā civilizācija savā rietumu variantā sabruka.

Feodālā sistēma, pateicoties pamatā esošajām Bībeles vērtībām, izrādījās daudzkārt noturīgāka. Turklāt aizlieguma dēļ uz aizdevuma procentu tika izdomāta visai viltīga sistēma („cehu”), kas ierobežoja gan ražošanas apjomu, gan produkcijas nomenklatūru, gan ražotāju skaitu un pat tehnoloģijas.

Taču XVI-XVII gadsimtos dažu cēloņu dēļ (šeit var strīdēties, kādēļ) tika sagrauta naudas aprites sistēma Eiropā un situācijas glābšanai šīs pasaules daļas ziemeļos bija nepieciešams radikāli mainīt saimniekošanas modeli.

Izmantojot aizdevumu procentu, par tādu modeli tika ņemts jauninājuma procesa paātrinājuma mehānisms. No vērtību pamatviedokļa notika vērtību revolūcija – viens no pamata aizliegumiem tika atcelts.

Rezultātā XVIII gadsimta vidū izveidojās jauns ekonomikas attīstības modelis, zinātniski tehniskais progress (ZTP), tomēr radās nopietns jautājums: kā jāattīstās civilizācijai no vērtību bāzes viedokļa? Vērtību modelis ir nedalīts veidojums, nav iespējams no tā izmest daļu, neskarot citas.

Rezultātā XVIII gadsimta beigās izveidojās divas principiāli dažādas pozīcijas: vispār atteikties no visiem Bībeles principiem, vai arī atgriezt atpakaļ aizliegumu uz augļošanu. Pirmais – tā dēvētais. „Rietumu” globālais projekts, otrais – „Sarkanais” globālais projekts.

Pirmais izvirzīja divas pamattēzes: galvenais eksistences mērķis – iedzīvošanās, galvenais eksistences princips – „brīvība”, kas saprotama kā jebkura indivīda tiesības pašam sev izvēlēties vērtības, izsvītrojot no Bībeles sistēmas visu, kas nepatīk.

Otrajam, teorētiski būtu jāatsakās no aizdevumu procenta, taču bija žēl to darīt (ZTP visiem jau patika), un tad parādījās spīdoša ideja: atstāt aizdevumu procentu (kopā ar ZTP), bet aizliegt no tā privātu ienākumu piesavināšanos! Šim nolūkam nepieciešams atcelt privātīpašumu!

Gan Markss, gan Ļeņins (savas darbības pirmajā posmā) uzskatīja, ka tādus principus pieņems gandrīz visi. Tā arī būtu, ja vien runa ietu tikai par tiem cilvēkiem, kuri pieturas pie Bībeles vērtību sistēmas.

Tos varētu arī pierunāt (kaut arī tas ir sarežģīts darbs), Markss vispār uzskatīja, ka pie sociālisma/ komunisma var nonākt evolucionārā ceļā. Taču tos, kuri principiāli noliedz Bībeles vērtību sistēmu (tādu „Rietumu” projekta ietvaros izauga daudz), neizdosies pierunāt, jo tie dzīvo pēc citiem principiem!

Citiem vārdiem, tā varmācība, pie kuras nonāca boļševiki 1918.gada vasarā (līdz tam tie pat savus ienaidniekus izlaida no cietumiem „uz goda vārda”), teorētiski būtu jāpielieto tikai attiecībā pret „anti-bībeles” (no kristietības viedokļa, sātanisku) vērtību principu nesējiem! Cita lieta, ka varmācības mašīna, ja vien tā rodas, pati sāk radīt varmācību arvien augošā mērogā. Taču kā atrisināt pašu problēmu, vēl nav īsti skaidrs.

Rezumējot var teikt sekojošo. Visi Marksa, citu marksistu, kabalistu un citu cilvēku prātojumi, kuri mēģina uzbūvēt pareizu sabiedrību, paredzēti cilvēkiem, kas pakļaujas Bībeles principiem. Tie, kuri tos noliedz (apzināti, protams), jāizslēdz no šīs attiecību sistēmas, jo viņi izdarīs visu, lai sabiedrība, kas uzbūvēta uz tādiem principiem, nekad neparādītos.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: